POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MECHANICAL ENGINEERING
N E W S
READING DIRECT - ARTICLES
EDITORIAL
FOR AUTHORS
CONTACT
LINKS

Vol. 42, No. 1-4, 2018


  CONTENTS

 • S. PŁONKA, D. JĘDRZEJCZYK, P. ZYZAK: Technological quality of teeth of a cylindrical gears grinded with use of profile dividing method
 • K. ŻAK, W. GRZESIK, A. NOSOL, R. CHUDY: Integral FFT analysis of signals of forces and surface profiles generated in CBN precision hard turning
 • G. RZEPKA, J. NAWROCKI, J. SIENIAWSKI: Manufacture of two-layer castings using Fe base heat-resistant alloys
 • H. GHOLIZADEH, H. FAZLOLLAHTABAR: The application of fuzzy logic integrated with Taguchi method in optimizing process parameter to reduce the time cycle
 • M. JAŁBRZYKOWSKI, Ł. MINAROWSKI, I. KRUCIŃSKA, L. HERCZYŃSKA, G. MARKIEWICZ: The influence of the injection moulding process on changes in selected physiochemical and mechanical properties of polyactide (PLA)
 • J. RUT, M. BARTOSZUK: Optimization of the production process execution through the implementation of Manufacturing Execution System
 • M. GÓRAL, Ł. NIEUŻYŁA, M. PYTEL, W. SIMKA, T. KUBASZEK: Possibilities of using aluminide coating modifications by nickel galvanizing with introduction of additional elements: CR, SI, AND ZR

 • SPIS TREśCI

 • S. PŁONKA, D. JĘDRZEJCZYK, P. ZYZAK: Jakość technologiczna uzębień kół zębatych walcowych szlifowanych metodą kształtowo-podziałową
 • K. ŻAK, W. GRZESIK, A. NOSOL, R. CHUDY: Zintegrowana analiza FFT sygnałów sił skrawania i profili chropowatości powierzchni generowanych w precyzyjnym toczeniu ostrzami z CBN
 • G. RZEPKA, J. NAWROCKI, J. SIENIAWSKI: Wytwarzanie odlewów dwuwarstwowych z zastosowaniem stopów żaroodpornych na osnowie Fe z mikrostrukturą typu ferryt i austenit
 • K. ŻAK: Analiza topografii powierzchni utwardzonej stali stopowej metodami analizy fraktalnej i częstotliwościowej po rożnych sposobach obróbki
 • H. GHOLIZADEH, H. FAZLOLLAHTABAR: Zastosowanie logiki rozmytej i metody Taguchiego w optymalizacji parametrów procesu produkcyjnego
 • M. JAŁBRZYKOWSKI, Ł. MINAROWSKI, I. KRUCIŃSKA, L. HERCZYŃSKA, G. MARKIEWICZ: Wpływ parametrów procesu wtryskiwania na właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne polilaktydu (PLA)
 • J. RUT, M. BARTOSZUK: Optymalizacja realizacji procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Produkcją
 • M. GÓRAL, Ł. NIEUŻYŁA, M. PYTEL, W. SIMKA, T. KUBASZEK: Modyfikowanie warstw aluminidkowych Cr, Si i Zr w procesach niklowania elektrochemicznego i chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD


TECHNOLOGICAL QUALITY OF TEETH OF A CYLINDRICAL GEARS GRINDED WITH USE OF PROFILE DIVIDING METHOD

Stanisław Płonka, Dariusz Jędrzejczyk, Piotr Zyzak

Summary (click here)

Jakość technologiczna uzębień kół zębatych walcowych szlifowanych metodą kształtowo-podziałową

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INTEGRAL FFT ANALYSIS OF SIGNALS OF FORCES AND SURFACE PROFILES GENERATED IN CBN PRECISION HARD TURNING

Krzysztof Żak, Wit Grzesik, Adrian Nosol, Roman Chudy

Summary (click here)

Zintegrowana analiza FFT sygnałów sił skrawania i profili chropowatości powierzchni generowanych w precyzyjnym toczeniu ostrzami z CBN

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MANUFACTURE OF TWO-LAYER CASTINGS USING Fe BASE HEAT-RESISTANT ALLOYS

Grzegorz Rzepka, Jacek Nawrocki, Jan Sieniawski

Summary (click here)

Wytwarzanie odlewów dwuwarstwowych z zastosowaniem stopów żaroodpornych na osnowie Fe z mikrostrukturą typu ferryt i austenit

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


FRACTAL AND FREQUENCY BASED ANALYSIS OF ROUGH SURFACES PRODUCED BY DIFFERENT MACHINING OPERATIONS ON HARDENED ALLOY STEEL PARTS

Krzysztof Żak

Summary (click here)

Analiza topografii powierzchni utwardzonej stali stopowej metodami analizy fraktalnej i częstotliwościowej po rożnych sposobach obróbki

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC INTEGRATED WITH TAGUCHI METHOD IN OPTIMIZING PROCESS PARAMETER TO REDUCE THE TIME CYCLE

Hadi Gholizadeh, Hamed Fazlollahtabar

Summary (click here)

Zastosowanie logiki rozmytej i metody Taguchiego w optymalizacji parametrów procesu produkcyjnego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF THE INJECTION MOULDING PROCESS ON CHANGES IN SELECTED PHYSIOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYACTIDE (PLA)

Marek Jałbrzykowski, Łukasz Minarowski, Izabela Krucińska, Lucyna Herczyńska, Grzegorz Markiewicz

Summary (click here)

Wpływ parametrów procesu wtryskiwania na właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne polilaktydu (PLA)

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS EXECUTION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM

Joanna Rut, Marian Bartoszuk

Summary (click here)

Optymalizacja realizacji procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Produkcją

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


POSSIBILITIES OF USING ALUMINIDE COATING MODIFICATIONS BY NICKEL GALVANIZING WITH INTRODUCTION OF ADDITIONAL ELEMENTS: CR, SI, AND ZR

Marek Góral, Łukasz Nieużyła Maciej Pytel, Wojciech Simka, Tadeusz Kubaszek

Summary (click here)

Modyfikowanie warstw aluminidkowych Cr, Si i Zr w procesach niklowania elektrochemicznego i chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 41, No. 4, 2017


  CONTENTS

 • RUSZAJ: Some aspects of electrochemical machining process modeling and applications
 • J. PACANA, O. MARKOWSKA: The flexspline of the harmonic drive with different tooth profile
 • M. DRAJEWICZ: Thermal and mechanical characterization of zirconium based LPPS coatings on glass
 • W. ZIAJA, M. MOTYKA, M. PORĘBA: Plasticity of nickel-based superalloy 625 at elevated temperature
 • M.S. WĘGLOWSKI, J. NIAGAJ, J. RYKAŁA, E. TURYK, P. SĘDEK: Mechanical properties and metallographic characteristics of girth welded joints made by the arc welding processes on pipe steel grade API 5L X70

 • SPIS TREśCI

 • A. RUSZAJ: Wybrane zagadnienia modelowania i praktycznego zastosowania procesu obróbki elektrochemicznej
 • J. PACANA, O. MARKOWSKA: Koło podatne przekładni falowej o różnych zarysach zębów
 • M. DRAJEWICZ: Charakterystyka właściwości cieplnych i mechanicznych warstw ZrO2 wytworzonych na powierzchni szkła
 • W. ZIAJA, M. MOTYKA, M. PORĘBA: Plastyczność nadstopu niklu 625 w pod-wyższonej temperaturze
 • M.S. WĘGLOWSKI, J. NIAGAJ, J. RYKAŁA, E. TURYK, P. SĘDEK: Właści-wości mechaniczne i mikrostruktura złączy doczołowych obwodowych rur ze stali API 5L X70 wykonanych metodami łukowymi


SOME ASPECTS OF ELECTROCHEMICAL MACHINING PROCESS MODELING AND APPLICATIONS

Adam Ruszaj

Summary (click here)

Wybrane zagadnienia modelowania i praktycznego zastosowania procesu obróbki elektrochemicznej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE FLEXSPLINE OF THE HARMONIC DRIVE WITH DIFFERENT TOOTH PROFILE

Jacek Pacana, Olimpia Markowska

Summary (click here)

Koło podatne przekładni falowej o różnych zarysach zębów

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERIZATION OF ZIRCONIUM BASED LPPS COATINGS ON GLASS

Marcin Drajewicz

Summary (click here)

Charakterystyka właściwości cieplnych i mechanicznych warstw ZrO2 wytworzonych na powierzchni szkła

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PLASTICITY OF NICKEL-BASED SUPERALLOY 625 AT ELEVATED TEMPERATURE

Waldemar Ziaja, Maciej Motyka, Marek Poręba

Summary (click here)

Plastyczność nadstopu niklu 625 w podwyższonej temperaturze

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MECHANICAL PROPERTIES AND METALLOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF GIRTH WELDED JOINTS MADE BY THE ARC WELDING PROCESSES ON PIPE STEEL GRADE API 5L X70

Marek Węglowski, Jerzy Niagaj, Janusz Rykała, Eugeniusz Turyk, Piotr Sędek

Summary (click here)

Właściwości mechaniczne i mikrostruktura złączy doczołowych obwodowych rur ze stali API 5L X70 wykonanych metodami łukowymi

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 41, No. 3, 2017


  CONTENTS

 • R. STRYCZEK, K. WYROBEK: Compensation of the trajectory of the shaping roller with a complex surface-profile in the machine spinning process
 • K. FILIPOWICZ: Practical use of innovative operations in programming of CNC controlled lathes
 • M.S. WĘGLOWSKI, A. WĘGLOWSKA, K. KWIECIŃSKI, J. DWORAK, J. RY-KAŁA, G. ZIOBRO, A. SZAFRON, P. NOGA, M. RICHERT: The charac-teristics of welded joints of stainless steel for air conditioning application
 • P. KWOLEK: Hard anodic coatings on aluminum alloys
 • W. OBROCKI, A. SETKOWICZ, M. MASŁYK, J. SIENIAWSKI: Comparison of aircraft engine compressor blade finite life fatigue strength determination methods

 • SPIS TREśCI

 • R. STRYCZEK, K. WYROBEK: Kompensacja trajektorii rolki formującej o zło-żonym zarysie w operacji wyoblania maszynowego
 • K. FILIPOWICZ: Praktyczne zastosowanie innowacyjnych operacji w programo-waniu tokarek CNC
 • M.S. WĘGLOWSKI, A. WĘGLOWSKA, K. KWIECIŃSKI, J. DWORAK, J. RY-KAŁA, G. ZIOBRO, A. SZAFRON, P. NOGA, M. RICHERT: Charak-terystyka połączeń spawanych ze stali odpornej na korozje w systemach klimatyzacji
 • P. KWOLEK: Wytarzanie twardych powłok anodowych na podłożu stopów aluminium
 • W. OBROCKI, A. SETKOWICZ, M. MASŁYK, J. SIENIAWSKI: Analiza porównawcza metodyki badań trwałej wytrzymałości zmęczeniowej łopatek sprężarki silnika lotniczego


COMPENSATION OF THE TRAJECTORY OF THE SHAPING ROLLER WITH A COMPLEX SURFACE-PROFILE IN THE MACHINE SPINNING PROCESS

Roman Stryczek, Kamil Wyrobek

Summary (click here)

Kompensacja trajektorii rolki formującej o złożonym zarysie w operacji wyoblania maszynowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PRACTICAL USE OF INNOVATIVE OPERATIONS IN PROGRAMMING OF CNC CONTROLLED LATHES

Krzysztof Filipowicz

Summary (click here)

Praktyczne zastosowanie innowacyjnych operacji w programowaniu tokarek CNC

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE CHARACTERISTICS OF WELDED JOINTS OF STAINLESS STEEL FOR AIR CONDITIONING APPLICATION

Marek S. Węglowski, Aleksandra Węglowska, Krzysztof Kwieciński, Jerzy Dworak, Janusz Rykała, Grzegorz Ziobro, Adam Szafron, Piotr Noga, Maria Richert

Summary (click here)

Charakterystyka połączeń spawanych ze stali odpornej na korozje w systemach klimatyzacji

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


HARD ANODIC COATINGS ON ALUMINUM ALLOYS

Przemysław Kwolek

Summary (click here)

Wytarzanie twardych powłok anodowych na podłożu stopów aluminium

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


COMPARISON OF AIRCRAFT ENGINE COMPRESSOR BLADE FINITE LIFE FATIGUE STRENGTH DETERMINATION METHODS

Wojciech Obrocki, Amadeusz Setkowicz, Maciej Masłyk, Jan Sieniawski

Summary (click here)

Analiza porównawcza metodyki badań trwałej wytrzymałości zmęczeniowej łopatek sprężarki silnika lotniczego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 41, No. 2, 2017


  CONTENTS

 • A. RUSZAJ, W. GRZESIK: Biologically inspired designing and manufacturing of elements with special functional demands - selected examples from automotive and aircraft industry
 • B. NIESTEROWICZ, D. JASTRZĘBSKI: Analytical studies of static stiffness of carrying subsystem saddle-table of machine tool
 • P. POŁOWNIAK: Mathematical model of tooth flank of worm wheel with arc profile in globoid worm gear
 • A. SETKOWICZ, W. OBROCKI, J. SIENIAWSKI, W. ZIAJA: Strain distribution of aircraft engine compressor blade surface applying numerical and experimental methods
 • B. WIERZBA, W.J. NOWAK, P. WIERZBA, M. GÓRAL, J. SIENIAWSKI: The influence of H2/HCL ratio on aluminizing by CVD method
 • M. GÓRAL, T. KUBASZEK: The influence of plasma gases composition and powder feed rate on microstructure of ceramic coatings obtained by plasma spray physical vapour deposition (PS-PVD)

 • SPIS TREśCI

 • A. RUSZAJ, W. GRZESIK: Inspirowane biologicznie projektowanie i wytwarzanie elementów o specjalnych właściwościach mechanicznych
 • B. NIESTEROWICZ, D. JASTRZĘBSKI: Analiza sztywności statycznej podukładu nośnego stół-sanie centrum obróbkowego
 • P. POŁOWNIAK: Matematyczny model boku zęba ślimacznicy o zarysie łukowym przekładni ślimakowej globoidalnej
 • A. SETKOWICZ, W. OBROCKI, J. SIENIAWSKI, W. ZIAJA: Analiza odkształceń łopatek sprężarki silników lotniczych z zastosowaniem metody numerycznej i eksperymentalnej
 • B. WIERZBA, W.J. NOWAK, P. WIERZBA, M. GÓRAL, J. SIENIAWSKI: Wpływ składu chemicznego mieszaniny gazów reakcyjnych H2/HCl na kinetykę procesu aluminiowania metodą CVD
 • M. GÓRAL, T. KUBASZEK: Wpływ składu chemicznego gazów plazmotwórczych oraz natężenia przepływu proszku na mikrostrukturę warstwy ceramicznej powłokowej bariery cieplnej wytworzonej w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej z odparowaniem w strumieniu plazmy


BIOLOGICALLY INSPIRED DESIGNING AND MANUFACTURING OF ELEMENTS WITH SPECIAL FUNCTIONAL DEMANDS - SELECTED EXAMPLES FROM AUTOMOTIVE AND AIRCRAFT INDUSTRY

Adam Ruszaj, Wit Grzesik

Summary (click here)

Inspirowane biologicznie projektowanie i wytwarzanie elementów o specjalnych właściwościach mechanicznych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYTICAL STUDIES OF STATIC STIFFNESS OF CARRYING SUBSYSTEM SADDLE-TABLE OF MACHINE TOOL

Beata Niesterowicz, Daniel Jastrzębski

Summary (click here)

Analiza sztywności statycznej podukładu nośnego stół-sanie centrum obróbkowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MATHEMATICAL MODEL OF TOOTH FLANK OF WORM WHEEL WITH ARC PROFILE IN GLOBOID WORM GEAR

Piotr Połowniak

Summary (click here)

Matematyczny model boku zęba ślimacznicy o zarysie łukowym przekładni ślimakowej globoidalnej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


STRAIN DISTRIBUTION OF AIRCRAFT ENGINE COMPRESSOR BLADE SURFACE APPLYING NUMERICAL AND EXPERIMENTAL METHODS

Amadeusz Setkowicz, Wojciech Obrocki Jan Sieniawski, Waldemar Ziaja

Summary (click here)

Analiza odkształceń łopatek sprężarki silników lotniczych z zastosowaniem metody numerycznej i eksperymentalnej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF H2/HCl RATIO ON ALUMINIZING BY CVD METHOD

Bartłomiej Wierzba, Wojciech J. Nowak, Patrycja Wierzba, Marek Góral, Jan Sieniawski

Summary (click here)

Wpływ składu chemicznego mieszaniny gazów reakcyjnych H2/HCl na kinetykę procesu aluminiowania metodą CVD

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF PLASMA GASES COMPOSITION AND POWDER FEED RATE ON MICROSTRUCTURE OF CERAMIC COATINGS OBTAINED BY PLASMA SPRAY PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION (PS-PVD)

Marek Góral, Tadeusz Kubaszek

Summary (click here)

Wpływ składu chemicznego gazów plazmotwórczych oraz natężenia przepływu proszku na mikrostrukturę warstwy ceramicznej powłokowej bariery cieplnej wytworzonej w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej z odparowaniem w strumieniu plazmy

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 41, No. 1, 2017


  CONTENTS

 • W. GRZESIK, K. ŻAK: A new aspects of hard machining using CBN tools with variable tool corner radius and tool wear effect
 • P. DUNAJ, M. CHODŹKO: Experimental investigation on dynamic properties of turning machine
 • A. JARDZIOCH, M. WOJTALIK: Analysis of the problem of optimized material procurement in ERP systems
 • P. RYGIEL, W. OBROCKI, J. SIENIAWSKI: Numerical vibration analysis of turbine engine compressor blades depending on geometry and position of the damage
 • S. KOŃCZAK, P. FRĄCKOWIAK: Waste products minimization in sheet cutting out process for Twist-Off type covers production
 • W.J. NOWAK, P. WIERZBA, B. WIERZBA, J. SIENIAWSKI: Oxide scale formation on in 792 at early stages of high temperature exposure

 • SPIS TREśCI

 • W. GRZESIK, K. ŻAK: Nowe aspekty skrawania na twardo narzędziami z CBN ze zmiennym promieniem naroża i efektem zużycia ostrza
 • P. DUNAJ, M. CHODŹKO: Badanie właściwości dynamicznych tokarki do gwintów falistych
 • A. JARDZIOCH, M. WOJTALIK: Analiza problemu optymalnego zamawiana materiałów w systemach klasy ERP
 • P. RYGIEL, W. OBROCKI, J. SIENIAWSKI: Analiza numeryczna drgań łopatki sprężarki silnika lotniczego w zależności od geometrii i położenia jej uszkodzenia
 • S. KOŃCZAK, P. FRĄCKOWIAK: Minimalizacja odpadów technologicznych podczas procesu wykrawania blachy dla wieczek typu Twist-Off
 • W.J. NOWAK, P. WIERZBA, B. WIERZBA, J. SIENIAWSKI: Warstwa tlenkowa na podłożu nadstopu IN 792 w początkowym stadium procesu utleniania wysokotemperaturowego


A NEW ASPECTS OF HARD MACHINING USING CBN TOOLS WITH VARIABLE TOOL CORNER RADIUS AND TOOL WEAR EFFECT

Wit Grzesik, Krzysztof Żak

Summary (click here)

Nowe aspekty skrawania na twardo narzędziami z CBN ze zmiennym promieniem naroża i efektem zużycia ostrza

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON DYNAMIC PROPERTIES OF TURNING MACHINE

Paweł Dunaj, Marcin Chodźko

Summary (click here)

Badanie właściwości dynamicznych tokarki do gwintów falistych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF THE PROBLEM OF OPTIMIZED MATERIAL PROCUREMENT IN ERP SYSTEMS

Andrzej Jardzioch, Mariusz Wojtalik

Summary (click here)

Analiza problemu optymalnego zamawiana materiałów w systemach klasy ERP

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


NUMERICAL VIBRATION ANALYSIS OF TURBINE ENGINE COMPRESSOR BLADES DEPENDING ON GEOMETRY AND POSITION OF THE DAMAGE

Paweł Rygiel, Wojciech Obrocki, Jan Sieniawski

Summary (click here)

Analiza numeryczna drgań łopatki sprężarki silnika lotniczego w zależności od geometrii i położenia jej uszkodzenia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


WASTE PRODUCTS MINIMIZATION IN SHEET CUTTING OUT PROCESS FOR TWIST-OFF TYPE COVERS PRODUCTION

Stanisław Kończak Piotr Frąckowiak

Summary (click here)

Minimalizacja odpadów technologicznych podczas procesu wykrawania blachy dla wieczek typu Twist-Off

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


OXIDE SCALE FORMATION ON IN 792 AT EARLY STAGES OF HIGH TEMPERATURE EXPOSURE

Wojciech J. Nowak, Patrycja Wierzba, Bartek Wierzba, Jan Sieniawski

Summary (click here)

Warstwa tlenkowa na podłożu nadstopu IN 792 w początkowym stadium procesu utleniania wysokotemperaturowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 40, No. 4, 2016


  CONTENTS

 • M. CHODŹKO, M. PAJOR: Static and dynamic properties examination of R1000 milling machine prototype
 • M. GRUDZIŃSKI, K. OKARMA, M. PAJOR, M. TECŁAW: Application of 3D scanning techniques for large-scale objects manufactured on CNC welding machine
 • P. HERBIN, M. PAJOR, K. STATECZNY: Six-axis control joystick based on tensometric beam
 • J. MUCHA: Analysis of stress distribution in the die during the self-piercing riveting process
 • M. MASŁYK, W. OBROCKI, A. SETKOWICZ, J. SIENIAWSKI: Experimental fatigue strength determination of damaged aircraft engine blades
 • M. FABIJAŃSKI, J. GARBARSKI: The application of neural networks to property optimization of polymer compositions

 • SPIS TREśCI

 • M. CHODŹKO, M. PAJOR: Właściwości statyczne i dynamiczne prototypu frezarki R1000
 • M. GRUDZIŃSKI, K. OKARMA, M. PAJOR, M. TECŁAW: Zastosowanie technik skanowania 3D do wielkogabarytowych przedmiotów wytwarzanych na maszynach spawających CNC
 • P. HERBIN, M. PAJOR, K. STATECZNY: Sześcioosiowa manetka sterująca zbudowana na belkach tensometrycznych
 • J. MUCHA: Analiza rozkładu naprężeń w matrycy w procesie nitowania bezotoworowego
 • M. MASŁYK, W. OBROCKI, A. SETKOWICZ, J. SIENIAWSKI: Ekspery-mentalna metoda określania wytrzymałości zmęczeniowej uszkodzonych łopatek silników lotniczych
 • M. FABIJAŃSKI, J. GARBARSKI: Sztuczne sieci neuronowe w doborze składu mieszaniny polimerowej


STATIC AND DYNAMIC PROPERTIES EXAMINATION OF R1000 MILLING MACHINE PROTOTYPE

Marcin Chodźko, Mirosław Pajor

Summary (click here)

Właściwości statyczne i dynamiczne prototypu frezarki R1000

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


APPLICATION OF 3D SCANNING TECHNIQUES FOR LARGE-SCALE OBJECTS MANUFACTURED ON CNC WELDING MACHINE

Marek Grudziński, Krzysztof Okarma, Mirosław Pajor, Mateusz Tecław

Summary (click here)

Zastosowanie technik skanowania 3D do wielkogabarytowych przedmiotów wytwarzanych na maszynach spawających CNC

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SIX-AXIS CONTROL JOYSTICK BASED ON TENSOMETRIC BEAM

Paweł Herbin, Mirosław Pajor, Kamil Stateczny

Summary (click here)

Sześcioosiowa manetka sterująca zbudowana na belkach tensometrycznych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF STRESS DISTRIBUTION IN THE DIE DURING THE SELF-PIERCING RIVETING PROCESS

Jacek Mucha

Summary (click here)

Analiza rozkładu naprężeń w matrycy w procesie nitowania bezotoworowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL FATIGUE STRENGTH DETERMINATION OF DAMAGED AIRCRAFT ENGINE BLADES

Maciej Masłyk, Wojciech Obrocki, Amadeusz Setkowicz, Jan Sieniawski

Summary (click here)

Eksperymentalna metoda określania wytrzymałości zmęczeniowej uszkodzonych łopatek silników lotniczych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE APPLICATION OF NEURAL NETWORKS TO PROPERTY OPTIMIZATION OF POLYMER COMPOSITIONS

Mariusz Fabijański, Jacek Garbarski

Summary (click here)

Sztuczne sieci neuronowe w doborze składu mieszaniny polimerowej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 40, No. 3, 2016


  CONTENTS

 • B. KUYS, M. GUTOWSKI, S. LI, W.S. GUTOWSKI, A. CERRA: Modular design and assembly of automotive and architectural structures: product integration through adhesive bonding
 • W. PRZYBYLSKI: Integrated production technology of cylindrical surfaces by turning and burnishing
 • W. PRZYBYLSKI: Sliding burnishing technology of holes in hardened steel
 • M. WOŹNIAK, P. MAJDA: Analysis of results of circular tests for numerically controlled machine tools dependent on positions of tests in work spaces
 • A. BARAN-SADLEJA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, M. MOTYKA: Numerical and experimental analysis of isothermal forging process of ribbed plates made of 2099 aluminium alloy for aircraft structures

 • SPIS TREśCI

 • B. KUYS, M. GUTOWSKI, S. LI, W.S. GUTOWSKI, A. CERRA: Projektowanie i montaż systemów modułowych w przemyśle samochodowym i budow-nictwie: połączenie elementów wyrobów metodą klejenia
 • W. PRZYBYLSKI: Zintegrowana technologia cylindrycznych powierzchni z za-stosowaniem toczenia i jednoczesnego nagniatania
 • W. PRZYBYLSKI: Technologia ślizgowego nagniatania otworów elementów ma-szyn ze stali hartowanej
 • M. WOŹNIAK, P. MAJDA: Próba okrągłości w analizie stanu obrabiarek stero-wanych numerycznie w zależności od położenia w przestrzeni roboczej
 • A. BARAN-SADLEJA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, M. MOTYKA: Analiza numeryczna i doświadczalna procesu kucia izotermicznego płyt żebro-wanych ze stopu aluminium 2099 do konstrukcji lotniczych


MODULAR DESIGN AND ASSEMBLY OF AUTOMOTIVE AND ARCHITECTURAL STRUCTURES: PRODUCT INTEGRATION THROUGH ADHESIVE BONDING

Blair Kuys, Matthew Gutowski, Sheng Li, W. (Voytek) S. Gutowski, Anthony Cerra

Summary (click here)

Projektowanie i montaż systemów modułowych w przemyśle samochodowym i budownictwie: połączenie elementów wyrobów metodą klejenia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INTEGRATED PRODUCTION TECHNOLOGY OF CYLINDRICAL SURFACES BY TURNING AND BURNISHING

Włodzimierz Przybylski

Summary (click here)

Zintegrowana technologia cylindrycznych powierzchni z zastosowaniem toczenia i jednoczesnego nagniatania

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SLIDING BURNISHING TECHNOLOGY OF HOLES IN HARDENED STEEL

Włodzimierz Przybylski

Summary (click here)

Technologia ślizgowego nagniatania otworów elementów maszyn ze stali hartowanej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF RESULTS OF CIRCULAR TESTS FOR NUMERICALLY CONTROLLED MACHINE TOOLS DEPENDENT ON POSITIONS OF TESTS IN WORK SPACES

Monika Woźniak, Paweł Majda

Summary (click here)

Próba okrągłości w analizie stanu obrabiarek sterowanych numerycznie w zależności od położenia w przestrzeni roboczej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF ISOTHERMAL FORGING PROCESS OF RIBBED PLATES MADE OF 2099 ALUMINIUM ALLOY FOR AIRCRAFT STRUCTURES

Anna Baran-Sadleja, Aneta Łukaszek-Sołek, Maciej Motyka

Summary (click here)

Analiza numeryczna i doświadczalna procesu kucia izotermicznego płyt żebrowanych ze stopu aluminium 2099 do konstrukcji lotniczych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 40, No. 2, 2016


  CONTENTS

 • M. BATSCH: Comparative fatigue testing of gears with involute and convexoconcave teeth profiles
 • J. ZAWORA: Mathematical model of titanium turning and it's application in multicriterion optimization of this process
 • W.J. NOWAK, P. WIERZBA, D. NAUMENKO, W.J. QUADAKKERS, J. SIENIAWSKI: Water vapour effect on high temperature oxidation behaviour of superalloy Rene 80
 • M. PYTEL, M. GÓRAL, A. NOWOTNIK: The porosity assessment of ceramic topcoat in thermal barrier coatings deposited by APS method
 • M. ZAGULA-YAVORSKA, K. KRUPA, J. SIENIAWSKI: Adhesion investigation of rhodium electroplated layers on nickel substrate
 • J. ROMANOWSKA: Experimental study on thermodynamics of Cu-Pb-Ti and Cu-Pb-V alloys

 • SPIS TREśCI

 • M. BATSCH: Porównawcze badania zmęczeniowe przekładni zębatych o ewolwentowym i wklęsło-wypukłym zarysie zębów
 • J. ZAWORA: Model matematyczny toczenia tytanu i jego zastosowanie do wielokryterialnej optymalizacji procesu
 • W.J. NOWAK, P. WIERZBA, D. NAUMENKO, W.J. QUADAKKERS, J. SIENIAWSKI: Wpływ pary wodnej na proces utleniania wysokotemperaturowego nadstopu niklu Rene 80.
 • M. PYTEL, M. GÓRAL, A. NOWOTNIK: Ocena porowatości warstwy ceramicznej powłokowej bariery cieplnej (TBC) wytworzonej w procesie natryskiwania plazmowego (APS)
 • M. ZAGULA-YAVORSKA, K. KRUPA, J. SIENIAWSKI: Badania przyczepności powłok rodu do podłoża niklu
 • J. ROMANOWSKA: Badania właściwości termodynamicznych stopów Cu-Pb-Ti oraz Cu-Pb-V


COMPARATIVE FATIGUE TESTING OF GEARS WITH INVOLUTE AND CONVEXO-CONCAVE TEETH PROFILES

Michał Batsch

Summary (click here)

Porównawcze badania zmęczeniowe przekładni zębatych o ewolwentowym i wklęsło-wypukłym zarysie zębów

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MATHEMATICAL MODEL OF TITANIUM TURNING AND IT'S APPLICATION IN MULTI-CRITERION OPTIMIZATION OF THIS PROCESS

Józef Zawora

Summary (click here)

Model matematyczny toczenia tytanu i jego zastosowanie do wielokryterialnej optymalizacji procesu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


WATER VAPOUR EFFECT ON HIGH TEMPERATURE OXIDATION BEHAVIOUR OF SUPERALLOY RENE 80

Wojciech J. Nowak, Patrycja Wierzba, Dmitry Naumenko, Willem J. Quadakkers, Jan Sieniawski

Summary (click here)

Wpływ pary wodnej na proces utleniania wysokotemperaturowego nadstopu niklu Rene 80

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE POROSITY ASSESSMENT OF CERAMIC TOPCOAT IN THERMAL BARRIER COATINGS DEPOSITED BY APS METHOD

Maciej Pytel, Marek Góral, Andrzej Nowotnik

Summary (click here)

Ocena porowatości warstwy ceramicznej powłokowej bariery cieplnej (TBC) wytworzonej w procesie natryskiwania plazmowego (APS)

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ADHESION INVESTIGATION OF RHODIUM ELECTROPLATED LAYERS ON NICKEL SUBSTRATE

Maryana Zagula-Yavorska, Krzysztof Krupa, Jan Sieniawski

Summary (click here)

Badania przyczepności powłok rodu do podłoża niklu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL STUDY ON THERMODYNAMICS OF Cu-Pb-Ti AND Cu-Pb-V ALLOYS

Jolanta Romanowska

Summary (click here)

Badania właściwości termodynamicznych stopów Cu-Pb-Ti oraz Cu-Pb-V

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 40, No. 1, 2016


  CONTENTS

 • M. SIWEK, R. DOBOSZ, P. SKARŻYŃSKI, K.J. KURZYDŁOWSKI, J. JARO-SZEWICZ: Modelling of the impact of ear implants to ear acoustics
 • J. PISULA: An analysis of the effect of the application of helical motion and assembly errors on the meshing of a spiral bevel gear using Duplex Helical method
 • P. LITWIN, J. JAKIEŁA, M. OLECH: Dynamic simulation based optimization of information flow in extended enterprise and its impact on business partners production efficiency and stock replenishment
 • J. PACANA, O. MARKOWSKA: The analysis of the kinematic accuracy of the actual harmonic drive on a test bench
 • M. ZABORNIAK, I. TOFIL-KOZDRA: Analysis of the accuracy of reconstruction of the geometry driving wheel of gear pump with application of CATIA system
 • W. ZIAJA: Microstructural factors affecting creep-fatigue behaviour of two-phase titanium alloys

 • SPIS TREśCI

 • M. SIWEK, R. DOBOSZ, P. SKARŻYŃSKI, K.J. KURZYDŁOWSKI, J. JARO-SZEWICZ: Modelowanie wpływu implantów usznych na akustykę ucha
 • J. PISULA: Analiza wpływu ruchu śrubowego i błędów montażu na współpra- cę przekładni stożkowej o kołowej linii zęba wykonanej metodą Duplex Helical
 • P. LITWIN, J. JAKIEŁA, M. OLECH: Symulacja dynamiczna w procesie optymalizacji przepływu informacji w przedsiębiorstwie rozszerzonym i jej wpływ na efektywność działań produkcyjnych i zarządzanie zapasami
 • J. PACANA, O. MARKOWSKA: Analiza dokładności kinematycznej przekładni falowej na stanowisku badawczym
 • M. ZABORNIAK, I. TOFIL-KOZDRA: Analiza dokładności odwzorowania geometrii koła zębatego pompy zębatej z zastosowaniem systemu CATIA
 • W. ZIAJA: Rola mikrostruktury w procesie pełzania dwufazowych stopów tytanu


MODELLING OF THE IMPACT OF EAR IMPLANTS TO EAR ACOUSTICS

Marcin Siwek, Romuald Dobosz, Piotr Skarżyński, Krzysztof J. Kurzydłowski, Jakub Jaroszewicz

Summary (click here)

Modelowanie wpływu implantów usznych na akustykę ucha

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE APPLICATION OF HELICAL MOTION AND ASSEMBLY ERRORS ON THE MESHING OF A SPIRAL BEVEL GEAR USING DUPLEX HELICAL METHOD

Jadwiga Pisula

Summary (click here)

Analiza wpływu ruchu śrubowego i błędów montażu na współpracę przekładni stożkowej o kołowej linii zęba wykonanej metodą Duplex Helical

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DYNAMIC SIMULATION BASED OPTIMIZATION OF INFORMATION FLOW IN EXTENDED ENTERPRISE AND ITS IMPACT ON BUSINESS PARTNERS PRODUCTION EFFICIENCY AND STOCK REPLENISHMENT

Paweł Litwin, Jacek Jakieła, Marcin Olech

Summary (click here)

Symulacja dynamiczna w procesie optymalizacji przepływu informacji w przedsiębiorstwie rozszerzonym i jej wpływ na efektywność działań produkcyjnych i zarządzanie zapasami

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE ANALYSIS OF THE KINEMATIC ACCURACY OF THE ACTUAL HARMONIC DRIVE ON A TEST BENCH

Jacek Pacana, Olimpia Markowska

Summary (click here)

Analiza dokładności kinematycznej przekładni falowej na stanowisku badawczym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF THE ACCURACY OF RECONSTRUCTION OF THE GEOMETRY DRIVING WHEEL OF GEAR PUMP WITH APPLICATION OF CATIA SYSTEM

Małgorzata Zaborniak, Iwona Tofil-Kozdra

Summary (click here)

Analiza dokładności odwzorowania geometrii koła zębatego pompy zębatej z zastosowaniem systemu CATIA

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MICROSTRUCTURAL FACTORS AFFECTING CREEP-FATIGUE BEHAVIOUR OF TWO-PHASE TITANIUM ALLOYS

Waldemar Ziaja

Summary (click here)

Rola mikrostruktury w procesie pełzania dwufazowych stopów tytanu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 39, No. 4, 2015


  CONTENTS

 • A. RUSZAJ: Bionic impact on industrial production development
 • A.P. MARKOPOULOS, W. HABRAT, N.I. GALANIS, N.E. KARKALOS: Effect of tool model on result of finite element simulation of high speed machining (HSM)
 • G. BUDZIK, T. DZIUBEK, B. KOZIK, B. SOBOLEWSKI: Methodology of increasing accuracy of gear models manufactured using additive FDM method
 • M. BATSCH: The method of axes distance error compensation in convexo-concave Novikov gears
 • G. MRÓWKA-NOWOTNIK, M. WIERZBIŃSKA, J. SIENIAWSKI, A. NOWOT-NIK: Investigation of solidification process and microstructure examination of AlCu4Ni2Mg2 aluminium alloy
 • M. FABIJAŃSKI, J. GARBARSKI: Mechanical properties modifying of a non-flammable polymer mixture

 • SPIS TREśCI

 • A. RUSZAJ: Wpływ bioniki na rozwój produkcji przemysłowej
 • A.P. MARKOPOULOS, W. HABRAT, N.I. GALANIS, N.E. KARKALOS: Analiza oddziaływania modelu narzędzia na symulację numeryczną MES procesu skrawania z dużą prędkością (HSM)
 • G. BUDZIK, T. DZIUBEK, B. KOZIK, B. SOBOLEWSKI: Metodyka poprawy dokładności modeli kół zębatych wytwarzanych z zastosowaniem addytywnej metody FDM
 • M. BATSCH: Metoda kompensacji błędu rozstawienia osi kół w przekładniach zębatych typu Nowikowa
 • G. MRÓWKA-NOWOTNIK, M. WIERZBIŃSKA, J. SIENIAWSKI, A. NOWOT-NIK: Analiza procesu krystalizacji i kształtowania mikrostruktury stopu aluminium AlCu4Ni2Mg2
 • M. FABIJAŃSKI, J. GARBARSKI: Modyfikacje właściwości mechanicznych trudnopalnej mieszaniny plimerowej


BIONIC IMPACT ON INDUSTRIAL PRODUCTION DEVELOPMENT

Adam Ruszaj

Summary (click here)

Wpływ bioniki na rozwój produkcji przemysłowej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EFFECT OF TOOL MODEL ON RESULT OF FINITE ELEMENT SIMULATION OF HIGH SPEED MACHINING (HSM)

Angelos P. Markopoulos, Witold Habrat, Nikolaos I. Galanis, Nikolaos E. Karkalos

Summary (click here)

Analiza oddziaływania modelu narzędzia na symulację numeryczną MES procesu skrawania z dużą prędkością (HSM)

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


METHODOLOGY OF INCREASING ACCURACY OF GEAR MODELS MANUFACTURED USING ADDITIVE FDM METHOD

Grzegorz Budzik, Tomasz Dziubek, Bogdan Kozik, Bartłomiej Sobolewski

Summary (click here)

Metodyka poprawy dokładności modeli kół zębatych wytwarzanych z zastosowaniem addytywnej metody FDM

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE METHOD OF AXES DISTANCE ERROR COMPENSATION IN CONVEXO-CONCAVE NOVIKOV GEARS

Michał Batsch

Summary (click here)

Metoda kompensacji błędu rozstawienia osi kół w przekładniach zębatych typu Nowikowa

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INVESTIGATION OF SOLIDIFICATION PROCESS AND MICROSTRUCTURE EXAMINATION OF AlCu4Ni2Mg2 ALUMINIUM ALLOY

Grażyna Mrówka-Nowotnik, Małgorzata Wierzbińska, Jan Sieniawski, Andrzej Nowotnik

Summary (click here)

Analiza procesu krystalizacji i kształtowania mikrostruktury stopu aluminium AlCu4Ni2Mg2

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MECHANICAL PROPERTIES MODIFYING OF A NON-FLAMMABLE POLYMER MIXTURE

Mariusz Fabijański, Jacek Garbarski

Summary (click here)

Modyfikacje właściwości mechanicznych trudnopalnej mieszaniny plimerowej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 39, No. 3, 2015


  CONTENTS

 • B. PYTLAK: Optimization of tool wear during plunge turning of hardened 18CrMo4 steel
 • D. JASTRZĘBSKI, M. DOLATA: Modeling the carrying system of the machine tool under the condition of variable configurations of its motion units
 • P. MAJDA, D. ROZKRUT: Generation of cross-correlated random variables in the type B evaluation of uncertainty measurement
 • M. BATSCH: The method of axes distance error compensation in convexoconcave Novivkov gears
 • P. ROKICKI, K. DYCHTOŃ, M. DRAJEWICZ, K. RAGA, A. NOWOTNIK, K. KUBIAK: Thermal analysis of low alloyed steel for heavily-loaded aircraft enigine transmission gears
 • R. OLIWA, M. HENECZKOWSKI, M. OLEKSY, O. MARKOWSKA, G. BUDZIK: Carbon fabric reinforced hybrid epoxy composites

 • SPIS TREśCI

 • B. PYTLAK: Optymalizacja zużycia narzędzia podczas wgłębnego toczenia zahartowanej stali 18CrMo4
 • D. JASTRZĘBSKI, M. DOLATA: Modelowanie układu nośnego obrabiarki w warunkach zmiennych konfiguracji jej zespołów ruchowych
 • P. MAJDA, D. ROZKRUT: Zastosowanie generatora zmiennych losowych skorelowanych wzajemnie w analizie niepewności pomiaru metodą typu B
 • M. BATSCH: Metoda kompensacji błędu rozstawienia osi kół w przekładniach zębatych typu Nowikowa
 • P. ROKICKI, K. DYCHTOŃ, M. DRAJEWICZ, K. RAGA, A. NOWOTNIK, K. KUBIAK: Analiza cieplna stali niskostopowej stosowanej na silnie obciążone elementy przekładni napędów lotniczych
 • R. OLIWA, M. HENECZKOWSKI, M. OLEKSY, O. MARKOWSKA, G. BUDZIK: Hybrydowe kompozyty epoksydowe wzmocnione włóknem węglowym


OPTIMIZATION OF TOOL WEAR DURING PLUNGE TURNING OF HARDENED 18CrMo4 STEEL

B. Pytlak

Summary (click here)

Optymalizacja zużycia narzędzia podczas wgłębnego toczenia zahartowanej stali 18CrMo4

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MODELING THE CARRYING SYSTEM OF THE MACHINE TOOL UNDER THE CONDITION OF VARIABLE CONFIGURATIONS OF ITS MOTION UNITS

D. Jastrzębski, M. Dolata

Summary (click here)

Modelowanie układu nośnego obrabiarki w warunkach zmiennych konfiguracji jej zespołów ruchowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


GENERATION OF CROSS-CORRELATED RANDOM VARIABLES IN THE TYPE B EVALUATION OF UNCERTAINTY MEASUREMENT

P. Majda, D. Rozkrut

Summary (click here)

Zastosowanie generatora zmiennych losowych skorelowanych wzajemnie w analizie niepewności pomiaru metodą typu B

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE METHOD OF AXES DISTANCE ERROR COMPENSATION IN CONVEXO-CONCAVE NOVIVKOV GEARS

M. Batsch

Summary (click here)

Metoda kompensacji błędu rozstawienia osi kół w przekładniach zębatych typu Nowikowa

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THERMAL ANALYSIS OF LOW ALLOYED STEEL FOR HEAVILY-LOADED AIRCRAFT ENIGINE TRANSMISSION GEARS

P. Rokicki, K. Dychtoń , M. Drajewicz, K. Raga, A. Nowotnik, K. Kubiak

Summary (click here)

Analiza cieplna stali niskostopowej stosowanej na silnie obciążone elementy przekładni napędów lotniczych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


CARBON FABRIC REINFORCED HYBRID EPOXY COMPOSITES

R. Oliwa, M. Heneczkowski, M. Oleksy, O. Markowska, G. Budzik

Summary (click here)

Hybrydowe kompozyty epoksydowe wzmocnione włóknem węglowym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 39, No. 2, 2015


  CONTENTS

 • W. KACALAK, M. MAJEWSKI: Interactive design of machine elements in uncertainty and unrepeatability
 • B. PYTLAK: Optimization of cutting forces during plunge turning of hardened 18CrMo4 steel
 • B. WATYCHOWICZ, D. JASTRZĘBSKI: Impact of certain engineering methods on results of computational analyses of rolling guideway subassemblies
 • I. WSTAWSKA, K. CZAJKOWSKI: Electromachining of tungsten carbide
 • M. ZABORNIAK, I. TOFIL-KOZDRA: Analysis of the accuracy of reconstruction of the geometry driving wheel of gear pump with application of CATIA system
 • J. GARBARSKI, M. FABIJAŃSKI: The effect of conditioning upon the mechanical properties of polyamide

 • SPIS TREśCI

 • W. KACALAK, M. MAJEWSKI: Interaktywne projektowanie elementów maszyn w warunkach niepewności i niepowtarzalności
 • B. PYTLAK: Optymalizacja sił skrawania podczas wgłębnego toczenia zahartowanej stali 18CrMo4
 • B. WATYCHOWICZ, D. JASTRZĘBSKI: Wpływ techniki modelowania na analizę obliczeniową tocznych podzespołów prowadnicowych
 • I. WSTAWSKA, K. CZAJKOWSKI: Obróbka elektroerozyjna węglika wolframu
 • M. ZABORNIAK, I. TOFIL-KOZDRA: Analiza dokładności odwzorowania geometrii koła zębatego pompy zębatej z zastosowaniem systemu CATIA
 • J. GARBARSKI, M. FABIJAŃSKI: Wpływ kondycjonowania poliamidu na zmianę właściwości mechanicznych


INTERACTIVE DESIGN OF MACHINE ELEMENTS IN UNCERTAINTY AND UNREPEATABILITY

W. Kacalak, M. Majewski

Summary (click here)

Interaktywne projektowanie elementów maszyn w warunkach niepewności i niepowtarzalności

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


OPTIMIZATION OF CUTTING FORCES DURING PLUNGE TURNING OF HARDENED 18CrMo4 STEEL

B. Pytlak

Summary (click here)

Optymalizacja sił skrawania podczas wgłębnego toczenia zahartowanej stali 18CrMo4

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


IMPACT OF CERTAIN ENGINEERING METHODS ON RESULTS OF COMPUTATIONAL ANALYSES OF ROLLING GUIDEWAY SUBASSEMBLIES

B. Watychowicz, D. Jastrzębski

Summary (click here)

Wpływ techniki modelowania na analizę obliczeniową tocznych podzespołów prowadnicowyc

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ELECTROMACHINING OF TUNGSTEN CARBIDE

I. Wstawska, K. Czajkowski

Summary (click here)

Obróbka elektroerozyjna węglika wolframu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF THE ACCURACY OF RECONSTRUCTION OF THE GEOMETRY DRIVING WHEEL OF GEAR PUMP WITH APPLICATION OF CATIA SYSTEM

M. Zaborniak, I. Tofil-Kozdra

Summary (click here)

Analiza dokładności odwzorowania geometrii koła zębatego pompy zębatej z zastosowaniem systemu CATIA

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE EFFECT OF CONDITIONING UPON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE

J. Garbarski, M. Fabijański

Summary (click here)

Wpływ kondycjonowania poliamidu na zmianę właściwości mechanicznych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 39, No. 1, 2015


  CONTENTS

 • V.S. GUTOWSKI, G. Toikka, M.S. Liu, S. Li: Multifunctional interphases for polymeric engineering products and smart devices
 • N.K. SINGH, K.K. SINGH: Review on recent development in environmental friendly EDM techniques
 • P. NIESŁONY, W. GRZESIK, W. HABRAT: Experimental and simulation investigations of face milling process of Ti-6Al-4V titanium alloy
 • T. MARKOWSKI, M. BATSCH: Tooth contact analysis of Novikov convexoconcave gears
 • I. HUREY, I. BROSHCHAK, I. LUTSIV, V. SHARYK: Qualimetric indexes determination of adaptive type limited mechanisms for material machining
 • I. ROJEK: MLP neural nets in design of technological process

 • SPIS TREśCI

 • V.S. GUTOWSKI, G. Toikka, M.S. Liu, S. Li: Wielofunkcyjne warstwy dla polimerowych wyrobów i urządzeń inteligentnych
 • N.K. SINGH, K.K. SINGH: Rozwój zaawansowanych i ekologicznych metod cięcia elektroerozyjnego EDM
 • P. NIESŁONY, W. GRZESIK, W. HABRAT: Symulacja numeryczna i badania eksperymentalne procesu frezowania stopu tytanu Ti6Al4V
 • T. MARKOWSKI, M. BATSCH: Analiza styku zębów przekładni wklęsłowypukłych typu Nowikowa
 • I. HUREY, I. BROSHCHAK, I. LUTSIV, V. SHARYK: Wyznaczenie współczynników ograniczających mechanizmów adaptacyjnych dla obróbki skrawaniem materiałów
 • I. ROJEK: Sieci neuronowe MLP w projektowaniu procesu technologicznego


MULTIFUNCTIONAL INTERPHASES FOR POLYMERIC ENGINEERING PRODUCTS AND SMART DEVICES

V.S. Gutowski, G. Toikka, M.S. Liu, S. Li

Summary (click here)

Wielofunkcyjne warstwy dla polimerowych wyrobów i urządzeń inteligentnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


REVIEW ON RECENT DEVELOPMENT IN ENVIRONMENTAL-FRIENDLY EDM TECHNIQUES

N.K. Singh, K.K. Singh

Summary (click here)

Rozwój zaawansowanych i ekologicznych metod cięcia elektroerozyjnego EDM

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL AND SIMULATION INVESTIGATIONS OF FACE MILLING PROCESS OF Ti-6Al-4V TITANIUM ALLOY

P. Niesłony, W. Grzesik, W. Habrat

Summary (click here)

Symulacja numeryczna i badania eksperymentalne procesu frezowania stopu tytanu Ti6Al4V

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


TOOTH CONTACT ANALYSIS OF NOVIKOV CONVEXO-CONCAVE GEARS

T. Markowski, M. Batsch

Summary (click here)

Analiza styku zębów przekładni wklęsło-wypukłych typu Nowikowa

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


QUALIMETRIC INDEXES DETERMINATION OF ADAPTIVE TYPE LIMITED MECHANISMS FOR MATERIAL MACHINING

I. Hurey, I. Broshchak, I. Lutsiv, V. Sharyk

Summary (click here)

Wyznaczenie współczynników ograniczających mechanizmów adaptacyjnych dla obróbki skrawaniem materiałów

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MLP NEURAL NETS IN DESIGN OF TECHNOLOGICAL PROCESS

I. Rojek

Summary (click here)

Sieci neuronowe MLP w projektowaniu procesu technologicznego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 38, No. 4, 2014


  CONTENTS

 • V.S. GUTOWSKI, S. LI: Theoretical and technological aspects of surface engineering for adhesion enhancement of polymers and composites
 • L. OGIŃSKI, S. PŁONKA, P. ZYZAK: Two-stage optimization of oscillatory burnishing parameters
 • D. THESIYA, J. DAVE, A. RAJURKAR: Electrode material on machined surface during spark erosion of Ti-6Al-4V (machined at low range parameters)
 • D. THESIYA, S. PATEL: Experimental investigation of recast layer formation on the surface of Ti-6Al-4V titanium alloy during EDM process (machining carried out at lower range of machining parameters)
 • P. KIERUJ, D. PRZESTACKI: Polycrystalline diamond tool's wear during ma-chining of cemented carbides produced by laser cladding
 • T. PFEIFER, M.S. WĘGLOWSKI: Characteristic of MAG welded joints of 22MnB5 steel grade for automotive industry

 • SPIS TREśCI

 • V.S. GUTOWSKI, S. LI: Teoretyczne i technologiczne aspekty połączeń materiałów polimerowych i ich kompozytów oraz kryteria ich oceny
 • L. OGIŃSKI, S. PŁONKA, P. ZYZAK: Dwustopniowa optymalizacja parametrów nagniatania oscylacyjnego
 • D. THESIYA, J. DAVE, A. RAJURKAR: Wpływ obróbki elektroerozyjnej stopu Ti-6Al-4V na zużycie elektrody (w zakresie małych wartości wyładowań elektrycznych)
 • D. THESIYA, S. PATEL: Badania wpływu parametrów procesu cięcia elektro-erozyjnego na warstwę przetopioną stopu Ti-6Al-4V (przy zastosowaniu małych wartości wyładowań elektrycznych)
 • P. KIERUJ, D. PRZESTACKI: Zużycie ostrzy z polikrystalicznego diamentu podczas skrawania węglików spiekanych napawanych laserowo
 • T. PFEIFER, M.S. WĘGLOWSKI: Charakterystyka złączy stali typu 22MnB5 dla przemysłu motoryzacyjnego spawanych metodą MAG


THEORETICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF SURFACE ENGINEERING FOR ADHESION ENHANCEMENT OF POLYMERS AND COMPOSITES

V. S. Gutowski, S. Li

Summary (click here)

Teoretyczne i technologiczne aspekty połączeń materiałów polimerowych i ich kompozytów oraz kryteria ich oceny

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


TWO-STAGE OPTIMIZATION OF OSCILLATORY BURNISHING PARAMETERS

L. Ogiński, S. Płonka, P. Zyzak

Summary (click here)

Dwustopniowa optymalizacja parametrów nagniatania oscylacyjnego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ELECTRODE MATERIAL ON MACHINED SURFACE DURING SPARK EROSION OF Ti-6Al-4V (MACHINED AT LOW RANGE PARAMETERS)

D. Thesiya, J. Dave, A. Rajurkar

Summary (click here)

Wpływ obróbki elektroerozyjnej stopu Ti-6Al-4V na zużycie elektrody (w zakresie małych wartości wyładowań elektrycznych)

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF RECAST LAYER FORMATION ON THE SURFACE OF Ti-6Al-4V TITANIUM ALLOY DURING EDM PROCESS (machining carried out at lower range of machining parameters)

D. Thesiya, S. Patel

Summary (click here)

Badania wpływu parametrów procesu cięcia elektroerozyjnego na warstwę przetopioną stopu Ti-6Al-4V (przy zastosowaniu małych wartości wyładowań elektrycznych)

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


POLYCRYSTALLINE DIAMOND TOOL'S WEAR DURING MACHINING OF CEMENTED CARBIDES PRODUCED BY LASER CLADDING

P. Kieruj, D. Przestacki

Summary (click here)

Zużycie ostrzy z polikrystalicznego diamentu podczas skrawania węglików spiekanych napawanych laserowo

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


CHARACTERISTIC OF MAG WELDED JOINTS OF 22MnB5 STEEL GRADE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

T. Pfeifer, M. S. Węglowski

Summary (click here)

Charakterystyka złączy stali typu 22MnB5 dla przemysłu motoryzacyjnego spawanych metodą MAG

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 38, No. 3, 2014


  CONTENTS

 • W. GRZESIK, K. ŻAK: Friction modelling in metal cutting with integrated tool wear effects
 • A. GESSNER, R. STANIEK, T. BARTKOWIAK: Determination of minimal machining allowances in iron castings
 • I. BROSHCHAK, I. LUTSIV, I. HUREY: Application of modular programming to characterize of functional features of the limited mechanisms of coupling
 • M. SAMARDZIOVA, K. ŻAK: Evaluation of surface topography and bearing properties of hard turned surfaces using differently shaped PCBN tools
 • I. HUREY, V. GUREY, P. DMYTERKO, R. BABIARZ: The research into components of friction force tool-part during friction hardening of plane steel faces
 • A. NOWOTNIK, P. PĘDRAK, P. ROKICKI, G. MRÓWKA-NOWOTNIK, J. SIENIAWSKI: Stress-strain curves under compression for CMSX4 nickel based superalloy
 • G. MRÓWKA-NOWOTNIK, J. SIENIAWSKI, M. WIERZBIŃSKA, A. NO-WOTNIK: Microstructure and mechanical properties of silicon-free Al-Cu--Ni casting alloys used in heavy duty aircraft engine parts

 • SPIS TREśCI

 • W. GRZESIK, K. ŻAK: Modelowanie tarcia w skrawaniu metali ze zintegro-wanym wpływem zużycia narzędzia
 • A. GESSNER, R. STANIEK, T. BARTKOWIAK: Wyznaczanie minimalnych naddatków obróbkowych w odlewach żeliwnych
 • I. BROSHCHAK, I. LUTSIV, I. HUREY: Zastosowanie programu symulacji modułowej w procesie analizy charakterystyki sprzęgieł przeciążeniowych uwzględniającej ich właściwości funkcjonalne
 • M. SAMARDZIOVA, K. ŻAK: Analiza topografii i nośności powierzchni po obróbce na twardo przy użyciu narzędzi z PCBN
 • I. HUREY, V. GUREY, P. DMYTERKO, R. BABIARZ: Analiza składowych siły tarcia narzędzie-część w procesie wzmacniania powierzchni płaskich elementów stalowych
 • A. NOWOTNIK, P. PĘDRAK, P. ROKICKI, G. MRÓWKA-NOWOTNIK, J. SIE-NIAWSKI: Krzywe odkształcania nadstopu CMSX-4 po próbie ściskania w wysokiej temperaturze
 • G. MRÓWKA-NOWOTNIK, J. SIENIAWSKI, M. WIERZBIŃSKA, A. NO-WOTNIK: Mikrostruktura i właściwości mechaniczne odlewniczych bezkrzemowych stopów Al-Cu-Ni stosowanych na silnie obciążone elementy silników lotniczych


FRICTION MODELLING IN METAL CUTTING WITH INTEGRATED TOOL WEAR EFFECTS

W. Grzesik, K. Żak

Summary (click here)

Modelowanie tarcia w skrawaniu metali ze zintegrowanym wpływem zużycia narzędzia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DETERMINATION OF MINIMAL MACHINING ALLOWANCES IN IRON CASTINGS

A. Gessner, R. Staniek, T. Bartkowiak

Summary (click here)

Wyznaczanie minimalnych naddatków obróbkowych w odlewach żeliwnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


APPLICATION OF MODULAR PROGRAMMING TO CHARACTERIZE OF FUNCTIONAL FEATURES OF THE LIMITED MECHANISMS OF COUPLING

I. Broshchak, I. Lutsiv, I. Hurey

Summary (click here)

Zastosowanie programu symulacji modułowej w procesie analizy charakterystyki sprzęgieł przeciążeniowych uwzględniającej ich właściwości funkcjonalne

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EVALUATION OF SURFACE TOPOGRAPHY AND BEARING PROPERTIES OF HARD TURNED SURFACES USING DIFFERENTLY SHAPED PCBN TOOLS

M. Samardziova, K. Żak

Summary (click here)

Analiza topografii i nośności powierzchni po obróbce na twardo przy użyciu narzędzi z PCBN

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE RESEARCH INTO COMPONENTS OF FRICTION FORCE TOOL-PART DURING FRICTION HARDENING OF PLANE STEEL FACES

I. Hurey, V. Gurey, P. Dmyterko, R. Babiarz

Summary (click here)

Analiza składowych siły tarcia narzędzie-część w procesie wzmacniania powierzchni płaskich elementów stalowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


STRESS-STRAIN CURVES UNDER COMPRESSION FOR CMSX4 NICKEL BASED SUPERALLOY

A. Nowotnik, P. Pędrak, P. Rokicki, G. Mrówka-Nowotnik, J. Sieniawski

Summary (click here)

Krzywe odkształcania nadstopu CMSX-4 po próbie ściskania w wysokiej temperaturze

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF SILICON-FREE Al-Cu-Ni CASTING ALLOYS USED IN HEAVY DUTY AIRCRAFT ENGINE PARTS

G. Mrówka-Nowotnik, J. Sieniawski, M. Wierzbińska, A. Nowotnik

Summary (click here)

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne odlewniczych bezkrzemowych stopów Al-Cu-Ni stosowanych na silnie obciążone elementy silników lotniczych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 38, No. 2, 2014


  CONTENTS

 • P. PAWEŁKO, M. DOLATA: Analysis of portable machine tool construction containing modular components
 • M. KOWALCZYK: Application of Taguchi and ANOVA methods in selection of process parameters for surface roughness in precision turning of titanium
 • A.K. CHAUDHARY, P.C. GOPE, V.K. SINGH, A. VERMA, A.R. SUMAN: Thermal analysis of epoxy based coconut fiber-almond shell particle reinforced biocomposites
 • P. GRUDZIŃSKI , K. KONOWALSKI: Experimental investigations of normal deformation characteristics of foundation chocks used in the seating of heavy machines and devices part II. Experimental investigations of a chock cast of EPY resin
 • M.S. WĘGLOWSKI, T. PFEIFER: Influence of cutting technology on properties of the cut edges
 • M. KRÓLIKOWSKI, D. GRZESIAK: Technological restrictions of lightweight lattice structures manufactured by selective laser melting of metals
 • O. GZIUT, J. KUCZMASZEWSKI, I. ZAGÓRSKI: The influence of technological parameters and geometric features of a cutting edge on cutting forces during AZ91HP alloy milling

 • SPIS TREśCI

 • P. PAWEŁKO, M. DOLATA: Analiza konstrukcji obrabiarki przenośnej z elementami modułowymi
 • M. KOWALCZYK: Dobór warunków procesu toczenia precyzyjnego tytanu metodą Taguchi i ANOVA uwzględniającej parametry chropowatości powierzchni
 • A.K. CHAUDHARY, P.C. GOPE, V.K. SINGH, A. VERMA, A.R. SUMAN: Analiza cieplna biokompozytów epoksydowych umacnianych łuskami migdałowca i włóknami kokosowymi
 • P. GRUDZIŃSKI , K. KONOWALSKI:Badania charakterystyk odkształceń podkładek fundamentowych stosowanych w posadawianiu ciężkich maszyn i urządzeń Część II. Badania podkładki z tworzywa EPY
 • M.S. WĘGLOWSKI, T. PFEIFER: Wpływ technologii cięcia na właściwości warstwy wierzchniej stali krawędzi ciętych
 • M. KRÓLIKOWSKI, D. GRZESIAK: Ograniczenia technologiczne w wytwarzaniu konstrukcji ultralekkich metodą selektywnego stapiania laserowego metali
 • O. GZIUT, J. KUCZMASZEWSKI, I. ZAGÓRSKI: Wpływ parametrów technologicznych i cech geometrycznych krawędzi skrawającej na siły skrawania w procesie frezowania stopu AZ91HP


ANALYSIS OF PORTABLE MACHINE TOOL CONSTRUCTION CONTAINING MODULAR COMPONENTS

P. Pawełko, M. Dolata

Summary (click here)

Analiza konstrukcji obrabiarki przenośnej z elementami modułowymi

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


APPLICATION OF TAGUCHI AND ANOVA METHODS IN SELECTION OF PROCESS PARAMETERS FOR SURFACE ROUGHNESS IN PRECISION TURNING OF TITANIUM

M. Kowalczyk

Summary (click here)

Dobór warunków procesu toczenia precyzyjnego tytanu metodą Taguchi i ANOVA uwzględniającej parametry chropowatości powierzchni

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THERMAL ANALYSIS OF EPOXY BASED COCONUT FIBER-ALMOND SHELL PARTICLE REINFORCED BIOCOMPOSITES

A.K. Chaudhary, P.C. Gope, V.K. Singh, A.Verma, A.R. Suman

Summary (click here)

Analiza cieplna biokompozytów epoksydowych umacnianych łuskami migdałowca i włóknami kokosowymi

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF NORMAL DEFORMATION CHARACTERISTICS OF FOUNDATION CHOCKS USED IN THE SEATING OF HEAVY MACHINES AND QEVICES Part II. EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF A CHOCK CAST OF EPY RESIN

P. Grudziński, K. Konowalski

Summary (click here)

Badania charakterystyk odkształceń podkładek fundamentowych stosowanych w posadawianiu ciężkich maszyn i urządzeń Część II. Badania podkładki z tworzywa EPY

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INFLUENCE OF CUTTING TECHNOLOGY ON PROPERTIES OF THE CUT EDGES

M.S. Węglowski, T. Pfeifer

Summary (click here)

Wpływ technologii cięcia na właściwości warstwy wierzchniej stali krawędzi ciętych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


TECHNOLOGICAL RESTRICTIONS OF LIGHTWEIGHT LATTICE STRUCTURES MANUFACTURED BY SELECTIVE LASER MELTING OF METALS

M. Królikowski, D. Grzesiak

Summary (click here)

Ograniczenia technologiczne w wytwarzaniu konstrukcji ultralekkich metodą selektywnego stapiania laserowego metali

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS AND GEOMETRIC FEATURES OF A CUTTING EDGE ON CUTTING FORCES DURING AZ91HP ALLOY MILLING

O. Gziut, J. Kuczmaszewski, I. Zagórski

Summary (click here)

Wpływ parametrów technologicznych i cech geometrycznych krawędzi skrawającej na siły skrawania w procesie frezowania stopu AZ91HP

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 38, No. 1, 2014


  CONTENTS

 • F. ZEMZEMI , J. RECH, W. BEN SALEM, A. DOGUI, PH. KAPSA: Identification of friction and heat partition model at the tool-chip-workpiece interfaces in dry cutting of an inconel 718 alloy with CBN and coated carbide tools
 • J. GAWLIK, A. KIEŁBUS, D. KARPISZ: New approach to integrated data management in special materials processing
 • K. ŻAK, W. GRZESIK: Investigation of technological effects of ball burnishing after cryogenic turning of hard steel
 • B. PYTLAK: The surface texture of hardened 18CrMo4 steel after turning with plunge feed
 • P. GRUDZIŃSKI, K. KONOWALSKI: Experimental investigations of normal deformation characteristics of foundation chocks used in the seating of heavy machines and devices part I. Theoretical fundamentals and investigations of a steel chock
 • E. KOZŁOWSKI, A. GOLA, A. ŚWIĆ: Model of production control in Just-in-Time delivery system conditons

 • SPIS TREśCI

 • F. ZEMZEMI , J. RECH, W. BEN SALEM, A. DOGUI, PH. KAPSA: Identyfikacja tarcia i model podziału ciepła w strefie kontaktu wiór-ostrze-materiał obrabiany w toczeniu na sucho nadstopu Inconel 718 narzędziami z CBN i węglików spiekanych z naniesionymi powłokami
 • J. GAWLIK, A. KIEŁBUS, D. KARPISZ: Nowe podejście do zintegrowanych systemów danych obróbki materiałów o specjalnych właściwościach
 • K. ŻAK, W. GRZESIK: Badanie efektów technologicznych nagniatania tocznego kulką po kriogenicznym toczeniu stali utwardzonej
 • B. PYTLAK: Struktura geometryczna powierzchni stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym po toczeniu z posuwem wgłębnym
 • P. GRUDZIŃSKI, K. KONOWALSKI: Badania charakterystyk odkształceń podkładek fundamentowych stosowanych w posadawianiu ciężkich maszyn i urządzeń Część I. Podstawy teoretyczne i badania podkładki stalowej
 • E. KOZŁOWSKI, A. GOLA, A. ŚWIĆ: Model sterowania produkcją w warunkach dostaw w systemie Just-in-Time


IDENTIFICATION OF FRICTION AND HEAT PARTITION MODEL AT THE TOOL-CHIP-WORKPIECE INTERFACES IN DRY CUTTING OF AN INCONEL 718 ALLOY WITH CBN AND COATED CARBIDE TOOLS

F. Zemzemi , J. Rech, W. Ben Salem, A. Dogui, Ph. Kapsa

Summary (click here)

Identyfikacja tarcia i model podziału ciepła w strefie kontaktu wiór-ostrze-materiał obrabiany w toczeniu na sucho nadstopu Inconel 718 narzędziami z CBN i węglików spiekanych z naniesionymi powłokami

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


NEW APPROACH TO INTEGRATED DATA MANAGEMENT IN SPECIAL MATERIALS PROCESSING

J. Gawlik, A. Kiełbus, D. Karpisz

Summary (click here)

Nowe podejście do zintegrowanych systemów danych obróbki materiałów o specjalnych właściwościach

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL EFFECTS OF BALL BURNISHING AFTER CRYOGENIC TURNING OF HARD STEEL

K. Żak, W. Grzesik

Summary (click here)

Badanie efektów technologicznych nagniatania tocznego kulką po kriogenicznym toczeniu stali utwardzonej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE SURFACE TEXTURE OF HARDENED 18CrMo4 STEEL AFTER TURNING WITH PLUNGE FEED

B. Pytlak

Summary (click here)

Struktura geometryczna powierzchni stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym po toczeniu z posuwem wgłębnym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF NORMAL DEFORMATION CHARACTERISTICS OF FOUNDATION CHOCKS USED IN THE SEATING OF HEAVY MACHINES AND DEVICES Part I. THEORETICAL FUNDAMENTALS AND INVESTIGATIONS OF A STEEL CHOCK

P. Grudziński, K. Konowalski

Summary (click here)

Badania charakterystyk odkształceń podkładek fundamentowych stosowanych w posadawianiu ciężkich maszyn i urządzeń Część I. Podstawy teoretyczne i badania podkładki stalowej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MODEL OF PRODUCTION CONTROL IN JUST-IN-TIME DELIVERY SYSTEM CONDITONS

E. Kozłowski, A. Gola, A. Świć

Summary (click here)

Model sterowania produkcją w warunkach dostaw w systemie Just-in-Time

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 37, No. 4, 2013


  CONTENTS

 • B. FRYDEL, S. PŁONKA, P. ZYZAK: Modeling and simulation of oscillatory shot peening process
 • J. GAWLIK, J. KRAJEWSKA, M. NIEMCZEWSKA WÓJCIK: Precision machining of spherical ceramic parts
 • T. NOWAK, J. SCHMIDT: Non-linear mechanical analysis of the composite overwrapped cylinder for hydraulic applications
 • A. JARDZIOCH, K. BULWAN: The prioritisation of production orders under the bee colony algorithm
 • S. PŁASKA, R. CECHOWICZ, P. WOLSZCZAK: Supervision of production of metal roof tiles
 • E. FELDSHTEIN, L. DYACHKOVA: Surface texture of sintered iron-graphite mmcs infiltrated by copper alloys after grinding
 • M. BORUCIŃSKI, M. KRÓLIKOWSKI: Design of non-uniform truss structures for improved part properties

 • SPIS TREśCI

 • B. FRYDEL, S. PŁONKA, P. ZYZAK: Modelowanie i symulacja procesu kulkowania oscylacyjnego
 • J. GAWLIK, J. KRAJEWSKA, M. NIEMCZEWSKA WÓJCIK: Precyzyjna obróbka ceramicznych elementów kulistych
 • T. NOWAK, J. SCHMIDT: Nieliniowa analiza wytężenia cylindrów hydraulicznych wzmacnianych kompozytem polimerowym
 • A. JARDZIOCH, K. BULWAN: Szeregowanie zleceń produkcyjnych z zastosowaniem algorytmu pszczelego
 • S. PŁASKA, R. CECHOWICZ, P. WOLSZCZAK: Nadzorowanie procesu produkcji blachodachówki
 • E. FELDSHTEIN, L. DYACHKOVA: Struktura geometryczna powierzchni po szlifowaniu spiekanych materiałów kompozytowych nasyconych stopami miedzi
 • M. BORUCIŃSKI, M. KRÓLIKOWSKI: Projektowanie nieregularnych struktur kratownicowych z uwzględnieniem ich właściwości


MODELING AND SIMULATION OF OSCILLATORY SHOT PEENING PROCESS

B. Frydel, S. Płonka, P. Zyzak

Summary (click here)

Modelowanie i symulacja procesu kulkowania oscylacyjnego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PRECISION MACHINING OF SPHERICAL CERAMIC PARTS

J. Gawlik, J. Krajewska, M. Niemczewska Wójcik

Summary (click here)

Precyzyjna obróbka ceramicznych elementów kulistych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


NON-LINEAR MECHANICAL ANALYSIS OF THE COMPOSITE OVERWRAPPED CYLINDER FOR HYDRAULIC APPLICATIONS

T. Nowak, J. Schmidt

Summary (click here)

Nieliniowa analiza wytężenia cylindrów hydraulicznych wzmacnianych kompozytem polimerowym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE PRIORITISATION OF PRODUCTION ORDERS UNDER THE BEE COLONY ALGORITHM

A. Jardzioch, K. Bulwan

Summary (click here)

Szeregowanie zleceń produkcyjnych z zastosowaniem algorytmu pszczelego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SUPERVISION OF PRODUCTION OF METAL ROOF TILES

S. Płaska, R. Cechowicz, P. Wolszczak

Summary (click here)

Nadzorowanie procesu produkcji blachodachówki

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SURFACE TEXTURE OF SINTERED IRON-GRAPHITE MMCs INFILTRATED BY COPPER ALLOYS AFTER GRINDING

E. Feldshtein, L. Dyachkova

Summary (click here)

Struktura geometryczna powierzchni po szlifowaniu spiekanych materiałów kompozytowych nasyconych stopami miedzi

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DESIGN OF NON-UNIFORM TRUSS STRUCTURES FOR IMPROVED PART PROPERTIES

M. Boruciński, M. Królikowski

Summary (click here)

Projektowanie nieregularnych struktur kratownicowych z uwzględnieniem ich właściwości

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 37, No. 3, 2013


  CONTENTS

 • W. JAKUBIEC, W. PŁOWUCHA: Analytical evaluation of the uncertainty of coordinate measurements of geometrical deviations. Models based on the distance between point and plane
 • M. SAJGALIK, A. C. M. SVITANA, P. ŠČOTKA: Multifunction measuring methodology for monitoring the cutting zone with dynamic phenomenon in turning of superalloys applying thermovisionand high-speed scanning
 • P. MAJDA, G. SZWENGIER, R. JASTRZĘBSKI: New approach to modeling geometric errors in precision manufacturing machines
 • M. S. WĘGLOWSKI: Relationship between parameters of the fsp process and torque acting on a tool
 • M. KROMKA-SZYDEK, P. ŚLEBIODA, M. ŻAKOWSKA, K. KARBOWSKI, J. SZYPER-SZCZUROWSKA, P. SZCZUROWSKI, J. ZAPAŁA: Application of computer modelling for planning maxillofacial surgery
 • R. GRZEJDA: Determination of bolt forces for the operational state of a bolted flange connection
 • M. KRÓLIKOWSKI, K. FILIPOWICZ: Verification of geometrical accuracy of selective laser melting (SLM) built model
 • J. GARBARSKI, M. FABIJAŃSKI, K. JÓŹWIK: The graphic presentation of a structure of a nanofiller for polymeric composites

 • SPIS TREśCI

 • W. JAKUBIEC, W. PŁOWUCHA:Analityczne wyznaczanie niepewności współrzędnościowych pomiarów odchyłek geometrycznych. Modele bazujące na odległości punktu od płaszczyzny
 • M. SAJGALIK, A. C. M. SVITANA, P. ŠČOTKA: Metodyka pomiarów wielofunkcyjnych w monitorowaniu strefy skrawania z wykorzystaniem zjawisk dynamicznych w procesie toczenia nadstopów z zastosowaniem termowizji i szybkiego skanowania
 • P. MAJDA, G. SZWENGIER, R. JASTRZĘBSKI: Nowe podejście do modelowania błędów geometrycznych precyzyjnych maszyn technologicznych
 • M. S. WĘGLOWSKI: Analiza zależności parametrów procesu tarciowego modyfikowania warstwy wierzchniej i momentu obrotowego narzędzia
 • M. KROMKA-SZYDEK, P. ŚLEBIODA, M. ŻAKOWSKA, K. KARBOWSKI, J. SZYPER-SZCZUROWSKA, P. SZCZUROWSKI, J. ZAPAŁA: Zastosowanie modelowania komputerowego do planowania zabiegów chirurgii szczękowej
 • R. GRZEJDA: Wyznaczanie sił w śrubach w kołnierzowym połączeniu śrubowym w stanie eksploatacyjnym
 • M. KRÓLIKOWSKI, K. FILIPOWICZ: Sprawdzanie dokładności modelu wytworzonego metodą selektywnego topienia laserem
 • J. GARBARSKI, M. FABIJAŃSKI, K. JÓŹWIK: Graficzna charakteryzacja struktury nanonapełniacza stosowanego w kompozytach polimerowych


ANALYTICAL EVALUATION OF THE UNCERTAINTY OF COORDINATE MEASUREMENTS OF GEOMETRICAL DEVIATIONS. MODELS BASED ON THE DISTANCE BETWEEN POINT AND PLANE

W. Jakubiec, W. Płowucha

Summary (click here)

Analityczne wyznaczanie niepewności współrzędnościowych pomiarów odchyłek geometrycznych. Modele bazujące na odległości punktu od płaszczyzny

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MULTIFUNCTION MEASURING METHODOLOGY FOR MONITORING THE CUTTING ZONE WITH DYNAMIC PHENOMENON IN TURNING OF SUPERALLOYS APPLYING THERMOVISIONAND HIGH-SPEED SCANNING

M. Sajgalik, A. C. M. Svitana, P. Ščotka

Summary (click here)

Metodyka pomiarów wielofunkcyjnych w monitorowaniu strefy skrawania z wykorzystaniem zjawisk dynamicznych w procesie toczenia nadstopów z zastosowaniem termowizji i szybkiego skanowania

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


NEW APPROACH TO MODELING GEOMETRIC ERRORS IN PRECISION MANUFACTURING MACHINES

P. Majda, G. Szwengier, R. Jastrzębski

Summary (click here)

Nowe podejście do modelowania błędów geometrycznych precyzyjnych maszyn technologicznych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


RELATIONSHIP BETWEEN PARAMETERS OF THE FSP PROCESS AND TORQUE ACTING ON A TOOL

M. S. Węglowski

Summary (click here)

Analiza zależności parametrów procesu tarciowego modyfikowania warstwy wierzchniej i momentu obrotowego narzędzia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


APPLICATION OF COMPUTER MODELLING FOR PLANNING MAXILLOFACIAL SURGERY

M. Kromka-Szydek, P. Ślebioda, M. Żakowska, K. Karbowski, J. Szyper-Szczurowska, P. Szczurowski, J. Zapała

Summary (click here)

Zastosowanie modelowania komputerowego do planowania zabiegów chirurgii szczękowej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DETERMINATION OF BOLT FORCES FOR THE OPERATIONAL STATE OF A BOLTED FLANGE CONNECTION

R. Grzejda

Summary (click here)

Wyznaczanie sił w śrubach w kołnierzowym połączeniu śrubowym w stanie eksploatacyjnym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


VERIFICATION OF GEOMETRICAL ACCURACY OF SELECTIVE LASER MELTING (SLM) BUILT MODEL

M. Królikowski, K. Filipowicz

Summary (click here)

Sprawdzanie dokładności modelu wytworzonego metodą selektywnego topienia laserem

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE GRAPHIC PRESENTATION OF A STRUCTURE OF A NANOFILLER FOR POLYMERIC COMPOSITES

J. Garbarski, M. Fabijański, K. Jóźwik

Summary (click here)

Graficzna charakteryzacja struktury nanonapełniacza stosowanego w kompozytach polimerowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 37, No. 2, 2013


  CONTENTS

 • P. PAWEŁKO, B. POWAŁKA, S. BERCZYŃSKI: Estimation of cutting force model coefficients with regularized inverse problem
 • B. SŁODKI: Computer decision support system structure for machining data selection in turning
 • P. KURŇAVA, D. STANČEKOVÁ, T. NOSÁK, M. JURKY: Rated stress state of functional surfaces by x-ray diffractometric methods
 • K. FILIPOWICZ: Basic data for construction of cutting tool generating required cutting force model
 • P. SKAWIŃSKI, M. KRET: Mathematical model of the modified roll for spiral bevel gears milling machines
 • M. SUSZYŃSKI, J. ŻUREK, R. CIEŚLAK: Matrix recording of assembly unit and assembly sequence
 • P. SZULEWSKI: Functional aspects of modern wireless networks in industrial environment
 • J. GARBARSKI, M. FABIJAŃSKI: The mechanical properties of a mixture of high density polyethylene and calcium carbonate dedicated for packaging

 • SPIS TREśCI

 • P. PAWEŁKO, B. POWAŁKA, S. BERCZYŃSKI: Estymacja współczynników modelu siły skrawania z zastosowaniem technik regularyzacji
 • B. SŁODKI: Struktura systemu wspomagania decyzji w doborze parametrów skrawania dla toczenia
 • P. KURŇAVA, D. STANČEKOVÁ, T. NOSÁK, M. JURKY: Pomiar naprężenia własnego w warstwie wierzchniej metodami dyfraktometrii rentgenowskiej
 • K. FILIPOWICZ: Podstawowe założenia do projektowania specjalnego narzędzia skrawającego generującego wymagany układ sił skrawania
 • P. SKAWIŃSKI, M. KRET: Matematyczny model modyfikacji odtaczania frezarek do kół stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba
 • M. SUSZYŃSKI, J. ŻUREK, R. CIEŚLAK: Macierzowy zapis jednostki montażowej - ustalenie kolejności montażu
 • P. SZULEWSKI: Możliwości funkcjonalne stosowania sieci bezprzewodowych w środowisku przemysłowym
 • J. GARBARSKI, M. FABIJAŃSKI: Właściwości mechaniczne mieszaniny polietylenu dużej gęstości i węglanu wapnia przeznaczonej na opakowania


ESTIMATION OF CUTTING FORCE MODEL COEFFICIENTS WITH REGULARIZED INVERSE PROBLEM

P. Pawełko, B. Powałka, S. Berczyński

Summary (click here)

Estymacja współczynników modelu siły skrawania z zastosowaniem technik regularyzacji

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


COMPUTER DECISION SUPPORT SYSTEM STRUCTURE FOR MACHINING DATA SELECTION IN TURNING

B. Słodki

Summary (click here)

Struktura systemu wspomagania decyzji w doborze parametrów skrawania dla toczenia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


RATED STRESS STATE OF FUNCTIONAL SURFACES BY X-RAY DIFFRACTOMETRIC METHODS

P. Kurňava, D. Stančeková, T. Nosák, M. Jurky

Summary (click here)

Pomiar naprężenia własnego w warstwie wierzchniej metodami dyfraktometrii rentgenowskiej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


BASIC DATA FOR CONSTRUCTION OF CUTTING TOOL GENERATING REQUIRED CUTTING FORCE MODEL

K. Filipowicz

Summary (click here)

Podstawowe założenia do projektowania specjalnego narzędzia skrawającego generującego wymagany układ sił skrawania

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MATHEMATICAL MODEL OF THE MODIFIED ROLL FOR SPIRAL BEVEL GEARS MILLING MACHINES

P. Skawiński, M. Kret

Summary (click here)

Matematyczny model modyfikacji odtaczania frezarek do kół stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MATRIX RECORDING OF ASSEMBLY UNIT AND ASSEMBLY SEQUENCE

M. Suszyński, J. Żurek, R. Cieślak

Summary (click here)

Macierzowy zapis jednostki montażowej - ustalenie kolejności montażu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


FUNCTIONAL ASPECTS OF MODERN WIRELESS NETWORKS IN INDUSTRIAL ENVIRONMENT

P. Szulewski

Summary (click here)

Możliwości funkcjonalne stosowania sieci bezprzewodowych w środowisku przemysłowym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE MECHANICAL PROPERTIES OF A MIXTURE OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE AND CALCIUM CARBONATE DEDICATED FOR PACKAGING

J. Garbarski, M. Fabijański

Summary (click here)

Właściwości mechaniczne mieszaniny polietylenu dużej gęstości i węglanu wapnia przeznaczonej na opakowania

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 37, No. 1, 2013


  CONTENTS

 • M GREGOR, J. MATUSZEK, D. PLINTA: Modelling and simulation of manufacturing processes in managing and planning of machines' setup
 • I. KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ: Application of knowledge based systems in technical preparation of machine parts production
 • J. MLECZKO: Cost of products manufactured in organizational similar groups - case study
 • D. WIĘCEK: Implementation of artificial intelligence in estimating prime costs of producing machine elements
 • R. LOREK, S. PŁONKA: Multicriteria optimization of manufacturing processes of the rotors to open end spinning machine
 • B. PYTLAK : Multicriteria optimization of cutting parameters of hard turning operation of the hardened 18crmo4 steel in view of chosen parameters of surface roughness
 • R. STRYCZEK, K. ORAWCZAK: A fuzzy control strategy in the turning process
 • A. BIAŁOBRZESKI: An attempt to use sonic testing in casting quality assessment
 • J. PEZDA: Determination of Rm tensile strength of Al-Si alloys with use of ATND method
 • T. CIUĆKA: Analysis of Al-Mg casting alloys crystallization with use of ATND method
 • W. JAKUBIEC, M. WOJTYŁA, W. PŁOWUCHA: Algorithms for measurement of bended elements by means of measuring arms equipped with contactless probes

 • SPIS TREśCI

 • M GREGOR, J. MATUSZEK, D. PLINTA: Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania w zarządzaniu i planowaniu przezbrojeń
 • I. KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ: Systemy bazujące na wiedzy w technicznym przygotowaniu produkcji wyrobów
 • J. MLECZKO: Koszty wyrobów wytwarzanych w grupach organizacyjnie podobnych - studium przypadku
 • D. WIĘCEK: Zastosowanie sztucznej inteligencji w szacowaniu kosztów własnych wytwarzania elementów maszyn
 • R. LOREK, S. PŁONKA: Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania wirnika przędzarki bezwrzecionowej
 • B. PYTLAK: Optymalizacja wielokryterialna parametrów operacji toczenia stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym ze względu na wybrane parametry chropowatości powierzchni
 • R. STRYCZEK, K. ORAWCZAK: Rozmyta strategia sterowania w procesie toczenia
 • A. BIAŁOBRZESKI: Próba zastosowania metody badań dźwiękowych (Sonic Testing) do oceny jakości odlewów
 • J. PEZDA: Wytrzymałość na rozciąganie stopów Al-Si określona metodą ATND
 • T. CIUĆKA: Analiza krystalizacji odlewniczych stopów Al-Mg metodą ATND
 • W. JAKUBIEC, M. WOJTYŁA, W. PŁOWUCHA: Algorytm pomiaru elementów rurkowych za pomocą ramion pomiarowych z głowicą bezstykową


MODELLING AND SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES IN MANAGING AND PLANNING OF MACHINES' SETUP

M. Gregor, J. Matuszek, D. Plinta

Summary (click here)

Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania w zarządzaniu i planowaniu przezbrojeń

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


APPLICATION OF KNOWLEDGE BASED SYSTEMS IN TECHNICAL PREPARATION OF MACHINE PARTS PRODUCTION

I. Kutschenreiter-Praszkiewicz

Summary (click here)

Systemy bazujące na wiedzy w technicznym przygotowaniu produkcji wyrobów

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


COST OF PRODUCTS MANUFACTURED IN ORGANIZATIONAL SIMILAR GROUPS - CASE STUDY

J. Mleczko

Summary (click here)

Koszty wyrobów wytwarzanych w grupach organizacyjnie podobnych - studium przypadku

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ESTIMATING PRIME COSTS OF PRODUCING MACHINE ELEMENTS

D. Więcek

Summary (click here)

Zastosowanie sztucznej inteligencji w szacowaniu kosztów własnych wytwarzania elementów maszyn

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MULTICRITERIA OPTIMIZATION OF MANUFACTURING PROCESSES OF THE ROTORS TO OPEN END SPINNING MACHINE

R. Lorek, S. Płonka

Summary (click here)

Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania wirnika przędzarki bezwrzecionowej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MULTICRITERIA OPTIMIZATION OF CUTTING PARAMETERS OF HARD TURNING OPERATION OF THE HARDENED 18CRMO4 STEEL IN VIEW OF CHOSEN PARAMETERS OF SURFACE ROUGHNESS

B. Pytlak

Summary (click here)

Optymalizacja wielokryterialna parametrów operacji toczenia stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym ze względu na wybrane parametry chropowatości powierzchni

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


A FUZZY CONTROL STRATEGY IN THE TURNING PROCESS

R. Stryczek, K. Orawczak

Summary (click here)

Rozmyta strategia sterowania w procesie toczenia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


AN ATTEMPT TO USE SONIC TESTING IN CASTING QUALITY ASSESSMENT

A. Białobrzeski

Summary (click here)

Próba zastosowania metody badań dźwiękowych (Sonic Testing) do oceny jakości odlewów

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DETERMINATION OF RM TENSILE STRENGTH OF AL-SI ALLOYS WITH USE OF ATND METHOD

J. Pezda

Summary (click here)

Wytrzymałość na rozciąganie stopów Al-Si określona metodą ATND

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF AL-MG CASTING ALLOYS CRYSTALLIZATION WITH USE OF ATND METHOD

T. Ciućka

Summary (click here)

Analiza krystalizacji odlewniczych stopów Al-Mg metodą ATND

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ALGORITHMS FOR MEASUREMENT OF BENDED ELEMENTS BY MEANS OF MEASURING ARMS EQUIPPED WITH CONTACTLESS PROBES

W. Jakubiec, M. Wojtyła, W. Płowucha

Summary (click here)

Próba zastosowania metody badań dźwiękowych (Sonic Testing) do oceny jakości odlewów

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 36, No. 4, 2012


  CONTENTS

 • W. GRZESIK: Functional properties of hardened steel parts genereted by turning and ball burnishing operations
 • W. ZĘBALA, J. SIWIEC: Hard turning of cold work tool steel with CBN tools
 • P. SKAWIŃSKI: Technological setups of the Gleason Phoenix CNC spiral bevel and hypoid gear milling machines
 • T. CZANOVA, J. PILC, M. SZIGETY, R. BOBROVSKY: Study of primary contact in process of face milling
 • C. NIŻANKOWSKI: Application of the Lurie indicator to the evaluation of the abrasive capabilities of grinding wheels made of submicrocrystalline sintered corundum, with various abradant compositions
 • M. PAJOR, J. ZAPŁATA: A criterion determining the number of thermal sensors in a system compensating thermal deformations of a CNC machine feed screw
 • T. WRÓBLEWSKI, A. PEŁKA-SAWENKO, M. ABRAMOWICZ, S. BERCZYŃSKI: Modeling and analysis of free vibration of steel-concrete composite beams by finite element method
 • P. PAWLUKOWICZ: Automatic learning of fuzzy logic with the use of genetic algorithms

 • SPIS TREśCI

 • W. GRZESIK: Właściwości funkcjonalne elementów maszyn ze stali utwardzonej obrabiane przez toczenie i nagniatanie
 • W. ZĘBALA, J. SIWIEC: Obróbka stali narzędziowej do pracy na zimno w stanie twardym narzedziami z CBN
 • P. SKAWIŃSKI: Nastawy technologiczne frezarek Gleason Phoenix CNC do obróbki kół stoSkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba
 • T. CZANOVA, J. PILC, M. SZIGETY, R. BOBROVSKY: Analiza pierwszego styku ostrza skrawającego z materiałem obrabianym i jego wpływ na proces frezowania czołowego
 • C. NIŻANKOWSKI: Zastosowanie wskaŸnika Lurie do oceny zdolności ściernych ściernic z submikrokrystalicznego korundu spiekanego o róSnym składzie chemicznym ścierniwa
 • M. PAJOR, J. ZAPŁATA: Kryterium określające liczbę czujników temperatury w systemie kompensacji odkształceń cieplnych śruby pociągowej obrabiarki CNC
 • T. WRÓBLEWSKI, A. PEŁKA-SAWENKO, M. ABRAMOWICZ, S. BERCZYŃSKI: Modelowanie i analiza drgań własnych stalowo-betonowych belek zespolonych metodą elementów skończonych
 • P. PAWLUKOWICZ: Automatyczne uczenie wnioskowania rozmytego z wykorzystaniem algorytmów genetycznych


FUNCTIONAL PROPERTIES OF HARDENED STEEL PARTS GENERETED BY TURNING AND BALL BURNISHING OPERATIONS

W. Grzesik

Summary (click here)

Właściwości funkcjonalne elementów maszyn ze stali utwardzonej obrabiane przez toczenie i nagniatanie

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


HARD TURNING OF COLD WORK TOOL STEEL WITH CBN TOOLS

W. Zębala, J. Siwiec

Summary (click here)

Obróbka stali narzędziowej do pracy na zimno w stanie twardym narzedziami z CBN

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


TECHNOLOGICAL SETUPS OF THE GLEASON PHOENIX CNC SPIRAL BEVEL AND HYPOID GEAR MILLING MACHINES

P. Skawiński

Summary (click here)

Nastawy technologiczne frezarek Gleason Phoenix CNC do obróbki kół stoSkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


STUDY OF PRIMARY CONTACT IN PROCESS OF FACE MILLING

T. Czánová, J. Pilc, M. Szigety, R. Bobrovsky

Summary (click here)

Analiza pierwszego styku ostrza skrawającego z materiałem obrabianym i jego wpływ na proces frezowania czołowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


APPLICATION OF THE LURIE INDICATOR TO THE EVALUATION OF THE ABRASIVE CAPABILITIES OF GRINDING WHEELS MADE OF SUBMICROCRYSTALLINE SINTERED CORUNDUM, WITH VARIOUS ABRADANT COMPOSITIONS

Cz. NiSankowski

Summary (click here)

Zastosowanie wskaŸnika Lurie do oceny zdolności ściernych ściernic z submikrokrystalicznego korundu spiekanego o róSnym składzie chemicznym ścierniwa

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


A CRITERION DETERMINING THE NUMBER OF THERMAL SENSORS IN A SYSTEM COMPENSATING THERMAL DEFORMATIONS OF A CNC MACHINE FEED SCREW

M. Pajor, J. Zapłata

Summary (click here)

Kryterium określające liczbę czujników temperatury w systemie kompensacji odkształceń cieplnych śruby pociągowej obrabiarki CNC

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MODELING AND ANALYSIS OF FREE VIBRATION OF STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAMS BY FINITE ELEMENT METHOD

T. Wróblewski, A. Pełka-Sawenko, M. Abramowicz, S. Berczyński

Summary (click here)

Modelowanie i analiza drgań własnych stalowo-betonowych belek zespolonych metodą elementów skończonych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


AUTOMATIC LEARNING OF FUZZY LOGIC WITH THE USE OF GENETIC ALGORITHMS

P. Pawlukowicz

Summary (click here)

Automatyczne uczenie wnioskowania rozmytego z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 36, No. 3, 2012


  CONTENTS

 • W. GRZESIK: Characteristics of surface integrity generated by oblique machining of steel parts
 • S. BERCZYŃSKI, K. CHMIELEWSKI, M. CHODKO: Analysis of bias of modal parameter estimators
 • W. ZĘBALA, A. MATRAS, R. KOWALCZYK: Optimization of TCF-5 and TJF composite free form surface milling
 • D. ONISZCZUK, R. śWIERCZ: An investigation into the impact of electrical pulse character on surface texture in the EDM and WEDM process
 • M. Dobrzyński, W. Przybylski: Simulation research on the tool cycle in automated manufacturing system at selected tool duplication levels
 • R. PILAWKA, S. PASZKIEWICZ, Z. ROSŁANIEC: Epoxy composites with carbon nanotubes

 • SPIS TREśCI

 • W. GRZESIK: Charakterystyka technologicznej warstwy wierzchniej generowanej w ukośnym skrawaniu elementów maszyn ze stali
 • S. BERCZYŃSKI, K. CHMIELEWSKI, M. CHODKO: Analiza obciąSeń estymatorów parametrów modalnych
 • W. ZĘBALA, A. MATRAS, R. KOWALCZYK: Optymalizacja procesu frezowania powierzchni swobodnych kompozytu TCF-5 i TJF
 • D. ONISZCZUK, R. śWIERCZ: Ocena wpływu charakteru impulsów elektrycznych w procesie EDM i WEDM na stan struktury geometrycznej powierzchni
 • M. Dobrzyński, W. Przybylski: Symulacja procesu obiegu narzędzi w zautomatyzowanym systemie wytwarzania dla wybranych poziomów duplikacji narzędzi
 • R. PILAWKA, S. PASZKIEWICZ, Z. ROSŁANIEC: Kompozycje epoksydowe z nanorurkami węglowymi


CHARACTERISTICS OF SURFACE INTEGRITY GENERATED BY OBLIQUE MACHINING OF STEEL PARTS

W. Grzesik

Summary (click here)

Charakterystyka technologicznej warstwy wierzchniej generowanej w ukośnym skrawaniu elementów maszyn ze stali

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF BIAS OF MODAL PARAMETER ESTIMATORS

S. Berczyński, K. Chmielewski, M. ChodŸko

Summary (click here)

Analiza obciąSeń estymatorów parametrów modalnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


OPTIMIZATION OF TCF-5 AND TJF COMPOSITE FREE FORM SURFACE MILLING

W. Zębala, A. Matras, R. Kowalczyk

Summary (click here)

Optymalizacja procesu frezowania powierzchni swobodnych kompozytu TCF-5 i TJF

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


AN INVESTIGATION INTO THE IMPACT OF ELECTRICAL PULSE CHARACTER ON SURFACE TEXTURE IN THE EDM AND WEDM PROCESS

D. Oniszczuk, R. Swiercz

Summary (click here)

Ocena wpływu charakteru impulsów elektrycznych w procesie EDM i WEDM na stan struktury geometrycznej powierzchni

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SIMULATION RESEARCH ON THE TOOL CYCLE IN AUTOMATED MANUFACTURING SYSTEM AT SELECTED TOOL DUPLICATION LEVELS

M. Dobrzyński, W. Przybylski

Summary (click here)

Symulacja procesu obiegu narzędzi w zautomatyzowanym systemie wytwarzania dla wybranych poziomów duplikacji narzędzi

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EPOXY COMPOSITES WITH CARBON NANOTUBES

R. Pilawka, S. Paszkiewicz, Z. Rosłaniec

Summary (click here)

Kompozycje epoksydowe z nanorurkami węglowymi

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 36, No. 2, 2012


  CONTENTS

 • W. ZĘBALA, A. MATRAS, R. KOWALCZYK: Quality aspects of steel parts after laser cutting
 • J. ZAWORA: A new method for determining and evaluating the accuracy of the cutting tool wear curve independent of the cutting parameters in profile turning processes with point-tip tools
 • D. JASTRZĘBSKI, P. PAWEŁKO, G. SZWENGIER: Modeling the effect of geometric errors on the static characteristics of guide rail systems
 • M. DERBAS, A. CZÁN, J. ŠEMCER, T. KURŇAVA: Application of potenciometric method of detection of cracks in the renovation of forging tools
 • P. MAJDA: The influence of geometric errors compensation of a CNC machine tool on the accuracy of movement with circular interpolation
 • P. SKAWINSKI: Neural classifiers in recognizing of the tooth contact of spiral and hypoid gleason bevel gears
 • P. GRUDZIŃSKI, K. KONOWALSKI: Studies of flexibility of a steel adjustable foundation chock

 • SPIS TREśCI

 • W. ZĘBALA, A. MATRAS, R. KOWALCZYK: Aspekty jakości stalowych części po wycinaniu laserowym
 • J. ZAWORA: Nowa metoda wyznaczania i oceny dokładności krzywej zuSycia ostrza niezaleSnej od parametrów skrawania w procesach toczenia kształtowego narzędziami punktowymi
 • D. JASTRZĘBSKI, P. PAWEŁKO, G. SZWENGIER: Modelowanie wpływu błędów geometrii tocznych podzespołów prowadnicowych na ich charakterystyki statyczne
 • M. DERBAS, A. CZÁN, J. ŠEMCER, T. KURŇAVA: Zastosowanie potencjometrycznej metody wykrywania pęknięć w procesie renowacji narzędzi kuŸniczych
 • P. MAJDA: Wpływ kompensacji błędów geometrycznych obrabiarki CNC na dokładność odwzorowania ruchu z interpolacją kołową
 • P. SKAWINSKI: Klasyfikatory neuronowe w rozpoznawaniu śladów współpracy zębów przekładni stoSkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba
 • P. GRUDZIŃSKI, K. KONOWALSKI: Analiza odkształcalności stalowej nastawnej podkładki fundamentowej


QUALITY ASPECTS OF STEEL PARTS AFTER LASER CUTTING

W. Zębala, A. Matras, R. Kowalczyk

Summary (click here)

Aspekty jakości stalowych części po wycinaniu laserowym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


A NEW METHOD FOR DETERMINING AND EVALUATING THE ACCURACY OF THE CUTTING TOOL WEAR CURVE INDEPENDENT OF THE CUTTING PARAMETERS IN PROFILE TURNING PROCESSES WITH POINT-TIP TOOLS

J. Zawora

Summary (click here)

Nowa metoda wyznaczania i oceny dokładności krzywej zuSycia ostrza niezaleSnej od parametrów skrawania w procesach toczenia kształtowego narzędziami punktowymi

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MODELING THE EFFECT OF GEOMETRIC ERRORS ON THE STATIC CHARACTERISTICS OF GUIDE RAIL SYSTEMS

D. Jastrzębski, P. Pawełko, G. Szwengier

Summary (click here)

Modelowanie wpływu błędów geometrii tocznych podzespołów prowadnicowych na ich charakterystyki statyczne

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


APPLICATION OF POTENCIOMETRIC METHOD OF DETECTION OF CRACKS IN THE RENOVATION OF FORGING TOOLS

M. Derbas, A. Czan, J. Semcer, T. Kurnava

Summary (click here)

Zastosowanie potencjometrycznej metody wykrywania pęknięć w procesie renowacji narzędzi kuŸniczych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF GEOMETRIC ERRORS COMPENSATION OF A CNC MACHINE TOOL ON THE ACCURACY OF MOVEMENT WITH CIRCULAR INTERPOLATION

P. Majda

Summary (click here)

Wpływ kompensacji błędów geometrycznych obrabiarki CNC na dokładność odwzorowania ruchu z interpolacją kołową

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


NEURAL CLASSIFIERS IN RECOGNIZING OF THE TOOTH CONTACT OF SPIRAL AND HYPOID GLEASON BEVEL GEARS

P. Skawinski

Summary (click here)

Klasyfikatory neuronowe w rozpoznawaniu śladów współpracy zębów przekładni stoSkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


STUDIES OF FLEXIBILITY OF A STEEL ADJUSTABLE FOUNDATION CHOCK

P. Grudziński, K. Konowalski

Summary (click here)

Analiza odkształcalności stalowej nastawnej podkładki fundamentowej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 36, No. 1, 2012


  CONTENTS

 • Professor Kazimierz Emil OCZOS 1931–2012
 • W. ZĘBALA: Modelling of multi-layer materials cutting
 • J. POBOŻNIAK: Logic level of workpiece object database oriented on manufacturing features
 • M. NOWAK, D. JASTRZĘBSKI: Selection of kinematic structure for portable machine tool
 • P. MAJDA: Relation between kinematic straightness errors and angular errors of machine tool
 • K. FILIPOWICZ, W. BIEDUNKIEWICZ, M. KRÓLIKOWSKI, D. GRZESIAK: Technological problems in machining of resilient wheelsets on wheelturning lathes with friction drive
 • A. GESSNER, R. STANIEK: Evaluation of accuracy and reproducibility of the optical measuring system in cast machine tool body assessment
 • V. SHABAYCOVITCH: Competitiveness of products, equipment and technological processes in machine-building

 • SPIS TREśCI

 • Professor Kazimierz Emil OCZOS 1931–2012
 • W. ZĘBALA: Modelowanie skrawania materiałów wielowarstwowych
 • J. POBOŻNIAK: Poziom logiczny obiektowej baza danych modelu przedmiotu zorientowanej na cechy technologiczne
 • M. NOWAK, D. JASTRZĘBSKI: Dobór struktury geometryczno-ruchowej obrabiarki mobilnej
 • P. MAJDA: Relacja pomiędzy kinematycznymi błędami prostoliniowości i błędami kątowymi maszyn technologicznych
 • K. FILIPOWICZ, W. BIEDUNKIEWICZ, M. KRÓLIKOWSKI, D. GRZESIAK: Problemy technologiczne w obróbce zestawów kołowych z wkładkami elastycznymi na tokarkach kołowych z napędem ciernym
 • A. GESSNER, R. STANIEK: Ocena powtarzalności pomiarów za pomocą systemu optycznego korpusów odlewanych
 • V. SHABAYCOVITCH: Konkurencyjność wyrobów i procesów technologicznych w budowie maszyn


Professor Kazimierz Emil OCZOS 1931–2012

Editor in Chief of “Advances in Manufacturing Science and Technology” 2003-2008

Professor Kazimierz Emil OCZOS (PDF)


MODELLING OF MULTI-LAYER MATERIALS CUTTING

W. ZĘBALA

Summary (click here)

Modelowanie skrawania materiałów wielowarstwowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


LOGIC LEVEL OF WORKPIECE OBJECT DATABASE ORIENTED ON MANUFACTURING FEATURES

J. PoboSniak

Summary (click here)

Poziom logiczny obiektowej bazy danych modelu przedmiotu zorientowanej na cechy technologiczne

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SELECTION OF KINEMATIC STRUCTURE FOR PORTABLE MACHINE TOOL

M. Nowak, D. Jastrzębski

Summary (click here)

Dobór struktury geometryczno-ruchowej obrabiarki mobilnej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


RELATION BETWEEN KINEMATIC STRAIGHTNESS ERRORS AND ANGULAR ERRORS OF MACHINE TOOL

P. Majda

Summary (click here)

Relacja pomiędzy kinematycznymi błędami prostoliniowości i błędami kątowymi maszyn technologicznych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


TECHNOLOGICAL PROBLEMS IN MACHINING OF RESILIENT WHEELSETS ON WHEEL-TURNING LATHES WITH FRICTION DRIVE

K. Filipowicz, W. Biedunkiewicz, M. Królikowski, D. Grzesiak

Summary (click here)

Problemy technologiczne w obróbce zestawów kołowych z wkładkami elastycznymi na tokarkach kołowych z napędem ciernym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EVALUATION OF ACCURACY AND REPRODUCIBILITY OF THE OPTICAL MEASURING SYSTEM IN CAST MACHINE TOOL BODY ASSESSMENT

A. Gessner, R. Staniek

Summary (click here)

Ocena powtarzalności pomiarów za pomocą systemu optycznego korpusów odlewanych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


COMPETITIVENESS OF PRODUCTS, EQUIPMENT AND TECHNOLOGICAL PROCESSES IN MACHINE-BUILDING

V. Shabaycovitch

Summary (click here)

Konkurencyjność wyrobów i procesów technologicznych w budowie maszyn

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 35, No. 4, 2011


  CONTENTS

 • Professor Jan Marian KACZMAREK 1920-2011
 • M. PAJOR, J. ZAPŁATA: Compensation of thermal deformations of the feed screw in a CNC machine tool
 • A. KAWALEC, M. MAGDZIAK: Deformations of selected milling cutters while milling Ti6Al4V alloy on a CNC machine tool, experimental tests and FEM modeling
 • K. STATECZNY, M. PAJOR: Project of a manipulation system for manual movement of CNC machine tool body units
 • K. KARBOWSKI: Algorithm of layer model
 • J. REWILAK: Characteristic of quality improvement the proposal of measurement the process improvement managed by FMEA
 • A. TRąBKA, D. BIES: Automation of shielding gases welding process - welding robot versus human
 • E. FELDSHTEIN: The influence of machining conditions on burr shapes when drilling reach-through holes in difficult-to-cut materials
 • J. KACZMAREK: Using a thermovision method for measuring temperatures of a workpiece during abrasive cut-off operation

 • SPIS TREśCI

 • Professor Jan Marian KACZMAREK 1920-2011
 • M. PAJOR, J. ZAPŁATA: Kompensacja odkształceń cieplnych śruby napędowej w obrabiarce CNC
 • A. KAWALEC, M. MAGDZIAK: Odkształcenia wybranych typów frezów podczas frezowania stopu Ti6Al4V na obrabiarce sterowanej numerycznie, badania eksperymentalne i modelowanie MES
 • K. STATECZNY, M. PAJOR: Projekt układu manipulacyjnego do ręcznego przemieszczania zespołów korpusowych obrabiarki CNC
 • K. KARBOWSKI: Algorytm budowy modelu warstwowego
 • J. REWILAK: "Jakość doskonalenia jakości" - propozycja wskazników oceny poprawy jakości procesu wspomaganej metodą FMEA
 • A. TRąBKA, D. BIES: Automatyzacja procesu spawania w osłonie gazów ochronnych - robot spawalniczy i człowiek
 • E. FELDSHTEIN: Wpływ warunków obróbki na powstawanie zadziorów przy wierceniu otworów przelotowych w materiałach trudno obrabialnych
 • J. KACZMAREK: Zastosowanie metody termowizyjnej do pomiaru temperatury przedmiotu obrabianego podczas procesu cięcia ściernicowego


PROFESSOR JAN MARIAN KACZMAREK 1920-2011

Founder and First Edition-in-Chief of the Advances of Manufacturing Science and Technology Journal 1977-2003

Professor Jan M. Kaczmarek (PDF)


COMPENSATION OF THERMAL DEFORMATIONS OF THE FEED SCREW IN A CNC MACHINE TOOL

M. Pajor, J. Zapłata

Summary (click here)

Kompensacja odkształceń cieplnych śruby napędowej w obrabiarce CNC

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DEFORMATIONS OF SELECTED MILLING CUTTERS WHILE MILLING Ti6Al4V ALLOY ON A CNC MACHINE TOOL, EXPERIMENTAL TESTS AND FEM MODELING

A. Kawalec, M. Magdziak

Summary (click here)

Odkształcenia wybranych typów frezów podczas frezowania stopu Ti6Al4V na obrabiarce sterowanej numerycznie, badania eksperymentalne i modelowanie MES

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PROJECT OF A MANIPULATION SYSTEM FOR MANUAL MOVEMENT OF CNC MACHINE TOOL BODY UNITS

K. Stateczny, M. Pajor

Summary (click here)

Projekt układu manipulacyjnego do ręcznego przemieszczania zespołów korpusowych obrabiarki CNC

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ALGORITHM OF LAYER MODEL

K. Karbowski

Summary (click here)

Algorytm budowy modelu warstwowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


CHARACTERISTIC OF QUALITY IMPROVEMENT THE PROPOSAL OF MEASUREMENT THE PROCESS IMPROVEMENT MANAGED BY FMEA

J. Rewilak

Summary (click here)

"Jakość doskonalenia jakości" - propozycja wskazników oceny poprawy jakości procesu wspomaganej metodą FMEA

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


AUTOMATION OF SHIELDING GASES WELDING PROCESS - WELDING ROBOT VERSUS HUMAN

A. Trąbka, D. Bies

Summary (click here)

Automatyzacja procesu spawania w osłonie gazów ochronnych - robot spawalniczy i człowiek

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF MACHINING CONDITIONS ON BURR SHAPES WHEN DRILLING REACH-THROUGH HOLES IN DIFFICULT-TO-CUT MATERIALS

E. Feldshtein

Summary (click here)

Wpływ warunków obróbki na powstawanie zadziorów przy wierceniu otworów przelotowych w materiałach trudno obrabialnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


USING A THERMOVISION METHOD FOR MEASURING TEMPERATURES OF A WORKPIECE DURING ABRASIVE CUT-OFF OPERATION

J. Kaczmarek

Summary (click here)

Zastosowanie metody termowizyjnej do pomiaru temperatury przedmiotu obrabianego podczas procesu cięcia ściernicowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 35, No. 3, 2011


  CONTENTS

 • S. BERCZYŃSKI, P. GUTOWSKI, Y. KRAVTSOV, M. CHODZKO: Estimation of nonlinear models parameters of machine tool supporting systems using incomplete vibration tests data
 • A. KAWALEC, M. MAGDZIAK: An influence of the number of measurement points on the accuracy of measurements of free-form surfaces on CNC machine tool
 • P. ROUD, J. SKLENICKA, P. KOZMIN: Using FEM in prediction of chip shape and cutting force when drilling materials with difficult machinability
 • R. RUSINEK, K. KECIK, J. WARMINSKI: Dynamics of composite materials cutting
 • K. NADOLNY: Durability of AL2O3 grinding wheels with zone-diversified structure in single-pass internal cylindrical grinding
 • R. STRYCZEK: A hybrid approach for manufacturability analysis
 • J. MLECZKO: High-variety products manufacturing based on dynamic classification

 • SPIS TREśCI

 • S. BERCZYŃSKI, P. GUTOWSKI, Y. KRAVTSOV, M. CHODZKO: Estymacja parametrów nieliniowych modeli układów nośnych obrabiarek na podsta-wie pełnej informacji z badań doświadczalnych
 • A. KAWALEC, M. MAGDZIAK: Estymacja parametrów nieliniowych modeli układów nośnych obrabiarek na podstawie niepełnej informacji z badań doświadczalnych
 • P. ROUD, J. SKLENICKA, P. KOZMIN: Zastosowanie metody FEM w modelowaniu kształtu wióra oraz siły skrawania w procesie wiercenia materiałów trudno skrawalnych
 • R. RUSINEK, K. KECIK, J. WARMINSKI: Dynamika skrawania materiałów kompozytowych
 • K. NADOLNY: Trwałość ściernic z ziarnami Al2O3 i strefowo zróSnicowaną strukturą w procesie jednoprzejściowego szlifowania otworów
 • R. STRYCZEK: Hybrydowa metoda analizy produktywności
 • J. MLECZKO: Wytwarzanie wyrobów wielowariantowych na podstawie klasyfikacji dynamicznej


ESTIMATION OF NONLINEAR MODELS PARAMETERS OF MACHINE TOOL SUPPORTING SYSTEMS USING INCOMPLETE VIBRATION TESTS DATA

S. Berczyński, P. Gutowski, Y. Kravtsov, M. Chodzko

Summary (click here)

Estymacja parametrów nieliniowych modeli układów nośnych obrabiarek na podstawie niepełnej informacji z badań doświadczalnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


USING FEM IN PREDICTION OF CHIP SHAPE AND CUTTING FORCE WHEN DRILLING MATERIALS WITH DIFFICULT MACHINABILITY

P. Roud, J. Sklenicka, P. Kozmin

Summary (click here)

Zastosowanie metody FEM w modelowaniu kształtu wióra oraz siły skrawania w procesie wiercenia materiałów trudno skrawalnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)

DYNAMICS OF COMPOSITE MATERIALS CUTTING

R. Rusinek, K. Kecik, J. Warminski

Summary (click here)

Dynamika skrawania materiałów kompozytowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)

DURABILITY OF AL2O3 GRINDING WHEELS WITH ZONE-DIVERSIFIED STRUCTURE IN SINGLE-PASS INTERNAL CYLINDRICAL GRINDING

K. Nadolny

Summary (click here)

Trwałość ściernic z ziarnami Al2O3 i strefowo zróSnicowaną strukturą w procesie jednoprzejściowego szlifowania otworów

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)

A HYBRID APPROACH FOR MANUFACTURABILITY ANALYSIS

R. Stryczek

Summary (click here)

Hybrydowa metoda analizy produktywności

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)

HIGH-VARIETY PRODUCTS MANUFACTURING BASED ON DYNAMIC CLASSIFICATION

J. Mleczko

Summary (click here)

Wytwarzanie wyrobów wielowariantowych na podstawie klasyfikacji dynamicznej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)

Vol. 35, No. 2, 2011


  CONTENTS

 • W. GRZESIK, J. MAŁECKA, D. KOWALCZYK, P. KISZKA: Wear behaviour of nitride ceramic cutting tools in the machining of nodular cast iron
 • A. KAWALEC, M. MAGDZIAK: An influence of the number of measurement points on the accuracy of measurements of free-form surfaces on CNC machine tool
 • B. SŁODKI: Selected sequences of chip breaking process in turning nickel based superalloys
 • A. WERNER: Reverse engineering of complex-shape surfaces
 • A. ZALEWSKI: The concept of feedback between numerical controlled machine tool and the CAM program
 • N. RADEK: The influence of laser treatment on the microstructure and properties of the tungsten carbide electro-spark coatings
 • G. NIKIEL: Geometrical data extraction of axisymmetric parts from the B-Rep models
 • J. GARBARSKI, M. FABIJAŃSKI, D. PACZUSKI: Properties of non-flammable insulating polymers

 • SPIS TREśCI

 • W. GRZESIK, J. MAŁECKA, D. KOWALCZYK, P. KISZKA: Zużycie narzędzi skrawających z ceramiki azotkowej w obróbce żeliwa
 • A. KAWALEC, M. MAGDZIAK: Wpływ liczby punktów pomiarowych na dokładność pomiarów powierzchni swobodnych na obrabiarce sterowanej numerycznie
 • B. SŁODKI: Wybrane sekwencje cyklu łamania wióra w toczeniu nadstopów niklu
 • A. WERNER: InSynieria odwrotna powierzchni o złoSonym kształcie
 • A. ZALEWSKI: Koncepcja sprzęSenia zwrotnego od obrabiarki sterowanej numerycznie do programu CAM
 • N. RADEK: Wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę i właściwości powłok elektroiskrowych z węglika wolframu
 • G. NIKIEL: Ekstrakcja danych geometrycznych elementów maszyn osiowosymetrycznych z modeli B-Rep
 • J. GARBARSKI, M. FABIJAŃSKI, D. PACZUSKI: Właściwości uniepalnionego izolacyjnego materiału polimerowego


WEAR BEHAVIOUR OF NITRIDE CERAMIC CUTTING TOOLS IN THE MACHINING OF NODULAR CAST IRON

W. Grzesik, J. Małecka, D. Kowalczyk, P. Kiszka

Summary (click here)

Zużycie narzędzi skrawających z ceramiki azotkowej w obróbce żeliwa

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


AN INFLUENCE OF THE NUMBER OF MEASUREMENT POINTS ON THE ACCURACY OF MEASUREMENTS OF FREE-FORM SURFACES ON CNC MACHINE TOOL

A. Kawalec, M. Magdziak

Summary (click here)

Wpływ liczby punktów pomiarowych na dokładność pomiarów powierzchni swobodnych na obrabiarce sterowanej numerycznie

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SELECTED SEQUENCES OF CHIP BREAKING PROCESS IN TURNING NICKEL BASED SUPERALLOYS

B. Słodki

Summary (click here)

Wybrane sekwencje cyklu łamania wióra w toczeniu nadstopów niklu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


REVERSE ENGINEERING OF COMPLEX-SHAPE SURFACES

A. Werner

Summary (click here)

Inżynieria odwrotna powierzchni o złożonym kształcie

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE CONCEPT OF FEEDBACK BETWEEN NUMERICAL CONTROLLED MACHINE TOOL AND THE CAM PROGRAM

A. Zalewski

Summary (click here)

Koncepcja sprzężenia zwrotnego od obrabiarki sterowanej numerycznie do programu CAM

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF LASER TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF THE TUNGSTEN CARBIDE ELECTRO-SPARK COATINGS

N. Radek

Summary (click here)

Wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę i właściwości powłok elektroiskrowych z węglika wolframu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


GEOMETRICAL DATA EXTRACTION OF AXISYMMETRIC PARTS FROM THE B-REP MODELS

G. Nikiel

Summary (click here)

Ekstrakcja danych geometrycznych elementów maszyn osiowosymetrycznych z modeli B-Rep

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PROPERTIES OF NON-FLAMMABLE INSULATING POLYMERS

J. Garbarski, M. Fabijański, D. Paczuski

Summary (click here)

Właściwości uniepalnionego izolacyjnego materiału polimerowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 35, No. 1, 2011


  CONTENTS

 • S. BERCZYŃSKI, K. CHMIELEWSKI, M. CHODZKO: Assessment of errors of modal parameters estimation
 • W. PRZYBYLSKI, S. DZIONK: Impeller pump development using rapid prototyping methods
 • A. KAWALEC, M. MAGDZIAK, I. CENA: Measurement of free-form surfaces on CNC milling machine considering tool wear and small changes of its working length and offset radius
 • T. PACZKOWSKI: Theoretical analysis of electromechanical machining ECM using tool electrode with complex translatory motion
 • B. PYTLAK: The influence of cutting parameters on the surface texture of 18CrMo4 hardened steel
 • A. NOWAKOWSKI, P. MAJERSKI: Statistical evaluation of the WEDM process degradation
 • I. ADAMIEC-WÓJCIK: Application of neural networks to control of drive functions of a manipulator with a flexible link

 • SPIS TREśCI

 • S. BERCZYŃSKI, K. CHMIELEWSKI, M. CHODZKO: Ocena błędów estymat parametrów modalnych
 • W. PRZYBYLSKI, S. DZIONK: Metody szybkiego prototypowania w rozwoju pomp wirowych
 • A. KAWALEC, M. MAGDZIAK, I. CENA: Pomiary powierzchni swobodnych na obrabiarce CNC uwzględniające zuSycie narzędzia oraz małe zmiany jego roboczej długości i promienia
 • T. PACZKOWSKI: Analiza teoretyczna obróbki ECM elektrodą roboczą o złoSonym ruchu translacyjnym
 • B. PYTLAK: Wpływ parametrów skrawania na strukturę geometryczną powierzchni stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym
 • A. NOWAKOWSKI, P. MAJERSKI: Statystyczna ocena degradacji procesu WEDM
 • I. ADAMIEC-WÓJCIK: Zastosowanie sieci neuronowych w sterowaniu napędem manipulatora z podatnym członem


ASSESSMENT OF ERRORS OF MODAL PARAMETERS ESTIMATION

S. Berczyński, K. Chmielewski, M. Chodzko

Summary (click here)

Ocena błędów estymat parametrów modalnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


IMPELLER PUMP DEVELOPMENT USING RAPID PROTOTYPING METHODS

W. Przybylski, S. Dzionk

Summary (click here)

Metody szybkiego prototypowania w rozwoju pomp wirowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MEASUREMENT OF FREE-FORM SURFACES ON CNC MILLING MACHINE CONSIDERING TOOL WEAR AND SMALL CHANGES OF ITS WORKING LENGTH AND OFFSET RADIUS

A. Kawalec, M. Magdziak, I. Cena

Summary (click here)

Pomiary powierzchni swobodnych na obrabiarce CNC uwzględniające zużycie narzędzia oraz małe zmiany jego roboczej długości i promienia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THEORETICAL ANALYSIS OF ELECTROMECHANICAL MACHINING ECM USING TOOL ELECTRODE WITH COMPLEX TRANSLATORY MOTION

T. Paczkowski

Summary (click here)

Analiza teoretyczna obróbki ECM elektrodą roboczą o złożonym ruchu translacyjnym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF CUTTING PARAMETERS ON THE SURFACE TEXTURE OF 18CrMo4 HARDENED STEEL

B. Pytlak

Summary (click here)

Wpływ parametrów skrawania na strukturę geometryczną powierzchni stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


STATISTICAL EVALUATION OF THE WEDM PROCESS DEGRADATION

A. Nowakowski, P. Majerski

Summary (click here)

Statystyczna ocena degradacji procesu WEDM

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


APPLICATION OF NEURAL NETWORKS TO CONTROL OF DRIVE FUNCTIONS OF A MANIPULATOR WITH A FLEXIBLE LINK

I. Adamiec-Wójcik

Summary (click here)

Zastosowanie sieci neuronowych w sterowaniu napędem manipulatora z podatnym członem

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 34, No. 4, 2010


  CONTENTS

 • S. BERCZYŃSKI, P. GUTOWSKI, Y. KRAVTSOV, M. CHODZKO: Estimation of nonlinear models parameters of machine tool supporting systems using complete vibration test data
 • D. JASTRZĘBSKI, P. PAWEŁKO, G. SZWENGIER: Modeling the effect of geometric errors on the static characteristics of guide rail systems
 • P. ZGÓRNIAK, W. STACHURSKI: Determination of systematic errors of 3D printer in order to ensure manufacturing correctness of the prototype
 • J. MUCHA: The characteristics of H320LA steel sheet clinching joints
 • K. KARBOWSKI: Edge detection in reverse engineering system
 • M. PONIATOWSKA: Discrete geometric deviations of free-form surfaces as a spatial process
 • I. ADAMIEC-WÓJCIK: Optimization problem for planning a trajectory of a manipulator with a flexible link

 • SPIS TREśCI

 • S. BERCZYŃSKI, P. GUTOWSKI, Y. KRAVTSOV, M. CHODZKO: Estymacja parametrów nieliniowych modeli układów nośnych obrabiarek na podsta-wie pełnej informacji z badań doświadczalnych
 • D. JASTRZĘBSKI, P. PAWEŁKO, G. SZWENGIER: Modelowanie wpływu błędów geometrii tocznych podzespołów prowadnicowych na ich charakterystyki statyczne
 • P. ZGÓRNIAK, W. STACHURSKI: Określenie błędu systematycznego drukarki 3D w celu zapewnienia poprawności wykonania prototypu
 • J. MUCHA: Połączenia przetłoczeniowe wykonane z blachy ze stali H320LA
 • K. KARBOWSKI: Detekcja krawędzi w systemie inżynierii odwrotnej
 • M. PONIATOWSKA: Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych jako proces przestrzenny
 • I. ADAMIEC-WÓJCIK: Zadanie optymalizacji w planowaniu trajektorii manipu-latora z podatnym członem


ESTIMATION OF NONLINEAR MODELS PARAMETERS OF MACHINE TOOL SUPPORTING SYSTEMS USING COMPLETE VIBRATION TEST DATA

S. Berczyński, P. Gutowski, Y. Kravtsov, M. ChodZko

Summary (click here)

Estymacja parametrów nieliniowych modeli układów nośnych obrabiarek na podstawie pełnej informacji z badań doświadczalnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MODELING THE EFFECT OF GEOMETRIC ERRORS ON THE STATIC CHARACTERISTICS OF GUIDE RAIL SYSTEMS

D. Jastrzębski, P. Pawełko, G. Szwengier

Summary (click here)

Modelowanie wpływu błędów geometrii tocznych podzespołów prowadnicowych na ich charakterystyki statyczne

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DETERMINATION OF SYSTEMATIC ERRORS OF 3D PRINTER IN ORDER TO ENSURE MANUFACTURING CORRECTNESS OF THE PROTOTYPE

P. Zgórniak, W. Stachurski

Summary (click here)

Określenie błędu systematycznego drukarki 3D w celu zapewnienia poprawności wykonania prototypu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE CHARACTERISTICS OF H320LA STEEL SHEET CLINCHING JOINTS

J. Mucha

Summary (click here)

Połączenia przetłoczeniowe wykonane z blachy ze stali H320LA

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EDGE DETECTION IN REVERSE ENGINEERING SYSTEM

K. Karbowski

Summary (click here)

Detekcja krawędzi w systemie inżynierii odwrotnej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DISCRETE GEOMETRIC DEVIATIONS OF FREE-FORM SURFACES AS A SPATIAL PROCESS

M. Poniatowska

Summary (click here)

Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych jako proces przestrzenny

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


OPTIMIZATION PROBLEM FOR PLANNING A TRAJECTORY OF A MANIPULATOR WITH A FLEXIBLE LINK

I. Adamiec-Wójcik

Summary (click here)

Zadanie optymalizacji w planowaniu trajektorii manipulatora z podatnym członem

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 34, No. 3, 2010


  CONTENTS

 • K. JEMIELNIAK, J. KOSSAKOWSKA: Tool wear monitoring based on wavelet transform of raw acoustic emission signal
 • P. LAJMERT, B. KRUSZYŃSKI: A diagnostic system for cylindrical plunge grinding process based on Hilbert-Huang transform and principal component analysis
 • S. PŁONKA, R. LOREK: Properties of oxide films produced on surface of aluminum alloys
 • J. CHRZANOWSKI, R. WYPYSIŃSKI: Independent tool probe with LVDT for measuring dimensional wear of turning edge
 • P. OBORSKI: Multiagent shop floor control
 • W. ADAMSKI: Manufacturing development strategies in aviation industry

 • SPIS TREśCI

 • K. JEMIELNIAK, J. KOSSAKOWSKA: Monitorowanie zużycia ostrza z zastoso-waniem transformaty falkowej surowego sygnału emisji akustycznej
 • P. LAJMERT, B. KRUSZYŃSKI: Diagnostyka procesu szlifowania wgłębnego wałków z zastosowaniem transformaty Hilberta-Huanga i analizy składowych głównych
 • S. PŁONKA, R. LOREK: Właściwości warstw tlenkowych wytworzonych na stopach aluminium
 • J. CHRZANOWSKI, R. WYPYSIŃSKI: Niezależna sonda narzędziowa z czujnikiem LVDT do określania wymiarowego zużycia krawędzi skrawającej
 • P. OBORSKI: Wieloagentowe systemy sterowania produkcją
 • W. ADAMSKI: Strategie rozwoju wytwarzania w przemyśle lotniczym


TOOL WEAR MONITORING BASED ON WAVELET TRANSFORM OF RAW ACOUSTIC EMISSION SIGNAL

K. Jemielniak, J. Kossakowska

Summary (click here)

Monitorowanie zużycia ostrza z zastosowaniem transformaty falkowej surowego sygnału emisji akustycznej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


A DIAGNOSTIC SYSTEM FOR CYLINDRICAL PLUNGE GRINDING PROCESS BASED ON HILBERT-HUANG TRANSFORM AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

P. Lajmert, B. Kruszyński

Summary (click here)

Diagnostyka procesu szlifowania wgłębnego wałków z zastosowaniem transformaty Hilberta-Huanga i analizy składowych głównych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PROPERTIES OF OXIDE FILMS PRODUCED ON SURFACE OF ALUMINUM ALLOYS

S. Płonka, R. Lorek

Summary (click here)

Właściwości warstw tlenkowych wytworzonych na stopach aluminium

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INDEPENDENT TOOL PROBE WITH LVDT FOR MEASURING DIMENSIONAL WEAR OF TURNING EDGE

J. Chrzanowski, R. Wypysiński

Summary (click here)

Niezależna sonda narzędziowa z czujnikiem LVDT do określania wymiarowego zużycia krawędzi skrawającej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MULTIAGENT SHOP FLOOR CONTROL

P. Oborski

Summary (click here)

Wieloagentowe systemy sterowania produkcją

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MANUFACTURING DEVELOPMENT STRATEGIES IN AVIATION INDUSTRY

W. Adamski

Summary (click here)

Strategie rozwoju wytwarzania w przemyśle lotniczym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 34, No. 2, 2010


  CONTENTS

 • W. PRZYBYLSKI, A. WIśNIEWSKA: Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell
 • K. NADOLNY, B. SŁOWIŃSKI: Potential for increasing the effectiveness of automated production systems due to application of single-pass grinding
 • J. SAWICKI: ECM machining of curvilinear rotary surfaces by a shaping tool electrode performing composite motion
 • P. CZARNOCKI: Interlaminar fracture toughness of selected fibre reinforced polymer matrix composites
 • J. KUBISZTAL, J. NIEDBAŁA, A. BUDNIOK, E. ŁąGIEWKA: Corrosion resistance of Zn-Ni coatings exposured to neutral salt spray
 • R. CECHOWICZ, P. STąCZEK: Autonomous control of compressed air plant

 • SPIS TREśCI

 • W. PRZYBYLSKI, A. WIśNIEWSKA: Logika rozmyta w kontroli procesu wytwarzania w elastycznym gniezdzie obróbkowym
 • K. NADOLNY, B. SŁOWIŃSKI: Możliwość zwiększenia efektywności zautomatyzowanych systemów produkcyjnych w wyniku zastosowania szlifowania jednoprzejściowego
 • J. SAWICKI: Obróbka ECM powierzchni obrotowych elektrodą kształtową o złożonym ruchu roboczym
 • P. CZARNOCKI: Odporność na pękanie międzywarstwowe wybranych kompozytów polimerowych
 • J. KUBISZTAL, J. NIEDBAŁA, A. BUDNIOK, E. ŁąGIEWKA: Charakterystyka odporności korozyjnej powłok Zn-Ni poddanych działaniu obojętnej mgły solnej
 • R. CECHOWICZ, P. STąCZEK: Sterowanie autonomiczne zespołem sprężarek


FUZZY LOGIC IN CONTROLLING FLEXIBLE MANUFACTURING CELL

W. Przybylski, A. Wiśniewska

Summary (click here)

Logika rozmyta w kontroli procesu wytwarzania w elastycznym gniezdzie obróbkowym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


POTENTIAL FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF AUTOMATED PRODUCTION SYSTEMS DUE TO APPLICATION OF SINGLE-PASS GRINDING

K. Nadolny, B. Słowiński

Summary (click here)

Możliwość zwiększenia efektywności zautomatyzowanych systemów produkcyjnych w wyniku zastosowania szlifowania jednoprzejściowego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF) Tabele (PDF)


ECM MACHINING OF CURVILINEAR ROTARY SURFACES BY A SHAPING TOOL ELECTRODE PERFORMING COMPOSITE MOTION

J. Sawicki

Summary (click here)

Obróbka ECM powierzchni obrotowych elektrodą kształtową o złożonym ruchu roboczym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INTERLAMINAR FRACTURE TOUGHNESS OF SELECTED FIBRE-REINFORCED POLYMER MATRIX COMPOSITES

P. Czarnocki

Summary (click here)

Odporność na pękanie międzywarstwowe wybranych kompozytów polimerowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


CORROSION RESISTANCE OF Zi-Ni COATINGS EXPOSURED TO NEUTRAL SALT SPRAY

J. Kubisztal, J. Niedbała, A. Budniok, E. Łągiewka

Summary (click here)

Charakterystyka odporności korozyjnej powłok Zn-Ni poddanych działaniu obojętnej mgły solnej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


AUTONOMOUS CONTROL OF COMPRESSED AIR PLANT

R. Cechowicz, P. Stączek

Summary (click here)

Sterowanie autonomiczne zespołem sprężarek

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 34, No. 1, 2010
IDENTIFICATION OF CUTTING FORCES IN FREQUENCY DOMAIN FOR MILLING

M. Hoffmann, B. Powałka, S. Berczyński, M. Pajor

Summary (click here)

Identyfikacja sił skrawania w dziedzinie częstotliwości dla frezowania

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


STUDIES ON THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL VARIANTS OF FINISHING MACHINING ON FLOW OF PARTS IN FLEXIBLE MANUFACTURING

W. Przybylski, B. ścibiorski

Summary (click here)

Ocena wpływu wariantów technologicznych obróbki wykończeniowej na przepływ elementów maszyn w produkcji elastycznej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


GEOMETRIC ACCURACY OF AIRCRAFT ENGINE BLADE MODELS CONSTRUCTED BY MEANS OF THE GENERATIVE RAPID PROTOTYPING METHODS FDM AND SLA

G. Budzik

Summary (click here)

Dokładność geometryczna modeli łopatek silników lotniczych wytwarzanych przyrostowymi metodami szybkiego prototypowania FDM i SLA

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SYSTEM APPROACH TO THE INTENSIFICATION POTENTIAL FOR MACHINE-PRODUCTION PROCESSES

B. Słowiński, K. Nadolny

Summary (click here)

Podejście systemowe do moSliwości intensyfikacji maszynowych procesów produkcyjnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


NEW METHOD FOR MACHINING OF LOW-RIGIDITY SHAFTS

A. świć, V. Taranenko, D. Wołos

Summary (click here)

Nowy sposób obróbki mechanicznej wałków o małej sztywności

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MECHANICAL PROPERTIES AND CORROSION RESISTANCE OF NICKEL-FREE NANOCRYSTALLINE AUSTENITIC STEEL

M. Tulinski, M. Jurczyk

Summary (click here)

Właściwości mechaniczne i odporność na korozję bezniklowej nanokrystalicznej stali austenitycznej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 33, No. 4, 2009
MORPHOLOGY OF TRACES MADE BY INDIVIDUAL ELECTRIC DISCHARGE IN THE EDM

B. Nowicki, A. Dmowska, A. Podolak-Lejtas

Summary (click here)

Morfologia śladów wyładowań iskrowych generowanych podczas obróbki elektroerozyjnej (EDM)

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DYNAMICS OF GUIDEWAY SYSTEM FOUNDED ON CASTING RESIN

B. Powałka, T. Okulik

Summary (click here)

Właściwości dynamiczne układu prowadnicowego posadowionego na warstwie tworzywa EPY

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SUPPRESSION OF SELF-EXCITED VIBRATION IN CUTTING PROCESS USING PIEZOELECTRIC AND ELECTROMAGNETIC ACTUATORS

A. Parus, M. Pajor, M. Hoffmann

Summary (click here)

Tłumienie drgań samowzbudnych eliminatorami z piezoelementami i elektromagnesami w procesie skrawania

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


STEEL CLAD PLATES HYDROGEN DEGRADATION EVALUATION USING ULTRASONIC DEFECTOSCOPY METHOD

M. Szwed, K. Lublińska, M. Gloc, W. Manaj, K. J. Kurzydłowski

Summary (click here)

Ocena degradacji wodorowej platerowanych blach stalowych metodą defektoskopii ultradZwiękowej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE PROPERTIES OF HARD COATING COMPOSED OF s-PHASE OBTAINED BY PVD METHOD

J. Baranowska, S. Fryska, J. Przekop, T. Suszko

Summary (click here)

Właściwości twardych powłok z fazy S wytworzonych metodą PVD

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PROCESSING PROPERTIES OF MODIFIED RECYCLATED POLYAMIDE-POLYETHYLENE COMPOSITES

Z. Tartakowski

Summary (click here)

Właściwości przetwórczych modyfikowanych recyklatowych kompozytów poliamidowo-polietylenowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 33, No. 3, 2009
ROUGH TURNING OF INCONEL 718

K. Jemielniak

Summary (click here)

Toczenie zgrubne stopu Inconel 718

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


IDENTIFICATION OF NONLINEAR CUTTING PROCESS MODEL IN TURNING

B. Powałka, M. Pajor, S. Berczyński

Summary (click here)

Identyfikacja nieliniowego modelu procesu skrawania podczas toczenia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


AN ANALYSIS OF NORMAL CONTACT DEFORMATIONS IN THE BASIC MODEL OF A ROLLER GUIDEWAY OF MACHINE TOOL

P. Grudziński

Summary (click here)

Badania kontaktowych odkształceń normalnych w bazowym modelu rolkowej prowadnicy obrabiarki

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


CLASSIC AND LOCAL CORROSION RESISTANCE OF ELECTROLYTIC Zn-Ni LAYERS

K. Wykpis, A. Budniok, J. Kubisztal, E. Łągiewka

Summary (click here)

Ogólna i zlokalizowana odporność korozyjna elektrolitycznych warstw stopowych Zn-Ni

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL RESEARCH AND MODELING OF NORMAL CONTACT STIFFNESS AND CONTACT DAMPING OF MACHINED JOINT SURFACES

K. Konowalski

Summary (click here)

Badania doświadczalne oraz modelowanie sztywności stykowej normalnej i tłumienia w połączeniach elementów maszyn

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF SELECTED SCREW-NUT PAIR ON THE VALUE OF AXIAL FORCES IN A SCREW CONNECTOR

P. Pawełko

Summary (click here)

Analiza wpływu wybranych warunków współpracy pary śruba-nakrętka na wartość siły osiowej występującej w połączeniu śrubowym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 33, No. 2, 2009
PREFACE

Wstęp

Summary (click here)

Article (PDF)


MULTICRITERIA OPTIMIZATION OF FOOD PACKAGING ON THE THERMOFORMING MACHINES

S. Płonka, J. Postrożny

Summary (click here)

Wielokryterialna optymalizacja procesu pakowania żywności na maszynach rolowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


A META-HEURISTICS FOR MANUFACTURING SYSTEMS OPTIMIZATION

R. Stryczek

Summary (click here)

Metaheurystyka dla celów optymalizacji systemów wytwarzania

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


OPTIMIZATION OF EXECUTION SPEED OF THE CNC PARAMETRIC PART PROGRAMS

G. Nikiel

Summary (click here)

Optymalizacja prędkości procesu wykonania parametrycznych programów sterujących CNC

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYTICAL ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF COORDINATE MEASUREMENTS OF GEOMETRIC DEVIATIONS. MODELS BASED ON DISTANCE BETWEEN POINT AND STRAIGHT LINE

W. Jakubiec

Summary (click here)

Analityczne wyznaczanie niepewności współrzędnościowych pomiarów odchyłek geometrycznych. Modele bazujące na odległości punktu od prostej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


CRYSTALLIZATION OF ULTRA-LIGHT ALLOYS ON BASE OF MAGNESIUM AND LITHIUM

J. Pezda

Summary (click here)

Krystalizacja ultralekkich stopów magnezu i litu

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF AlSi9Mg ALLOY CRYSTALLIZATION WITH USE OF ATND METHOD

T. Ciućka

Summary (click here)

Analiza krystalizacji stopu AlSi9Mg metodą ATND

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 33, No. 1, 2009
MODELLING OF THE CUTTING PROCESS ANALYTICAL AND SIMULATION METHODS

W. Grzesik, P. Niesłony, M. Bartoszuk

Summary (click here)

Modelowanie procesu skrawania. Metody analityczne i symulacyjne

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MECHANICAL, THERMAL AND TRIBOLOGICAL ASPECTS OF THE MACHINING PROCESS OF NODULAR IRON WITH COATED CARBIDE AND CERAMIC TOOLS

W. Grzesik, K. Żak

Summary (click here)

Mechaniczne, cieplne i tribologiczne aspekty skrawania żeliwa sferoidalnego narzędziami z węglików spiekanych i ceramiki azotkowej z powłokami ochronnymi

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


CONTINUOUS WAVELET APPROACH TO SURFACE PROFILE CHARACTERIZATION AFTER FINISH TURNING OF THREE DIFFERENT WORKPIECE MATERIALS

S. Brol, W. Grzesik

Summary (click here)

Podejście falkowe do charakteryzacji profilu chropowatości powierzchni po toczeniu wykańczającym różnych materiałów konstrukcyjnych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


FINISH TURNING OF INCONEL 718

K. Jemielniak

Summary (click here)

Toczenie wykończeniowe Inconelu 718

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


CHARACTERISTIC OF Nd:YAG LASER WELDED JOINTS OF HDT580X GRADE AUTOMOTIVE DUAL PHASE STEEL

M. Węglowski, K. Krasnowski

Summary (click here)

Charakterystyka złączy stali HDT580X spawanych laserem Nd:YAG dla przemysłu motoryzacyjnego

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INFLUENCE OF THE PROCESSING CONDITIONS ON THE SURFACE PROPERTIES OF WEAR RESISTANT CAST IRON GJS2131 PARTS

E. Feldhstein, H. Pacha-Gołębiowska

Summary (click here)

Wpływ materiału narzędziowego na właściwości warstwy wierzchniej odlewów żeliwa GJS2131 odpornego na ścieranie

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ADVANCED MACHINING PROCESSES OF METALLIC MATERIALS. Theory, Modelling and Applications

W. Grzesik

Article (PDF)


Vol. 32, No. 4, 2008
INVESTIGATIONS OF THE EFFECT OF COMBINED EDM MACHINING WITH BURNISHING PROCESS ON THE CONDITION OF THE SURFACE LAYER

B. Nowicki, A. Podolak-Lejtas

Summary (click here)

Badania wpływu warunków obróbki na stan warstwy wierzchniej po łącznej obróbce EDM i nagniataniu powierzchniowym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INTERPOLATION REVERSE ENGINEERING SYSTEM

K. Karbowski

Summary (click here)

Interpolacyjny system inżynierii rekonstrukcyjnej

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


INFLUENCE OF PRECIPITATION STRENGHTENING PROCESS ON TENSILE AND FRACTURE BEHAVIOUR OF THE 6005 AND 6082 ALLOYS

G. Mrówka-Nowotnik

Summary (click here)

Wpływ procesu umacniania wydzieleniowego na właściwości mechaniczne i odporność na pękanie stopów aluminium 6005 I 6082

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


FLOW STRESS VALUE AND ACTIVATION ENERGY OF HOT DEFORMED INCONEL SUPERALLOYS

A. Nowotnik

Summary (click here)

Krzywe odkształcania i energia aktywacji nadstopów Inconel odkształcanych w wysokiej temperaturze

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE EFFECT OF INITIAL DEFORMATION ON HOT PLASTICITY OF Ti-6Al-4V ALLOY

M. Motyka

Summary (click here)

Wpływ wstępnego odkształcenia plastycznego na plastyczność na gorąco stopu Ti-6Al-4V

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MODELLING OF CUTTING PROCESS WITH COOLING

W. Zebala

Summary (click here)

Modelowanie procesu skrawania z chłodzeniem

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 32, No. 3, 2008INVESTIGATION ON TEMPERATURE DISTRIBUTION AT THE TOOL-CHIP INTERFACE UNDER VARIABLE HEAT TRANSFER CONDITIONS

GRZESIK, BARTOSZUK

Summary (click here)

Badania rozkładu temperatury w strefie kontaktu wiór-powierzchnia natarcia w warunkach zmiennego ciepła

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THERMAL MODELLING OF THE CUTTING PROCESS USING FEM SIMULATION WITH UPDATED THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF TOOL MATERIALS

PIOTR NIESŁONY

Summary (click here)

Modelowanie cieplnych oddziaływań w procesie skrawania z zastosowaniem symulacji MES i cieplnofizycznych właściwości materiału narzędzia

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ANALYSIS OF LOADINGS CARRIED BY JOINTS OF DIE HAMMER MPM 10000 B

MAJEWSKI, TRąBKA

Summary (click here)

Analiza obciążeń przenoszonych przez złącza młota matrycowego MPM 10000 B

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


ATTEMPT AT OPTIMIZATION OF THE BLADES’ MILLING OPERATION OF THE GE90 TURBO JET-PROPELLED ENGINE’S URBINE

WENCELIS, RECMANIK

Summary (click here)

Próba optymalizacji operacji frezowania łopatek turbiny silnika turboodrzutowego GE90

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


DETERMINING THE UNCERTAINTY AREA OF AN ASSOCIATED CIRCLE FITTING TO DISCRETE MEASUREMENT DATA

MAŁGORZATA PONIATOWSKA

Summary (click here)

Właściwości kompozytowych warstw tlenek aluminium-grafit otrzymywanych metodą elektrolityczną

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PROPERTIES OF COMPOSITE ALUMINIUM OXIDE-GRAPHITE LAYERS OBTAINED BY AN ELECTROLYTIC METHOD

BARA, SKONECZNY

Summary (click here)

Wyznaczanie obszaru niepewności dopasowania okręgu skojarzonego do dyskretnych danych pomiarowych

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


Vol. 32, No. 1, 2008
APPLICATION OF THE HYBRID FINITE ELEMENT METHOD IN MODELING OF STATIC PROPERTIES OF MACHINE TOOLS LOAD-CARRYING SUBSYSTEMS

DANIEL JASTRZĘBSKI

Summary (click here)

Zastosowanie hybrydowej metody elementów skończonych w modelowaniu właściwości statycznych podukładu nośnego frezarki

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PETRI NET-BASED KNOWLEDGE ACQUISITION FRAMEWORK FOR CAPP

ROMAN STRYCZEK

Summary (click here)

Sieć Petriego jako platforma akwizycji wiedzy dla potrzeb CAPP

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


THE INFLUENCE OF FRICTION IN FEM SIMULATION OF CHIP FORMATION

EWA KWIATKOWSKA

Summary (click here)

Wpływ tarcia w symulacji metodą elementów skończonych procesu tworzenia wióra

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE Cu-Mo AND Cu-Ti ELECTRO-SPARK COATINGS MODIFIED BY LASER BEAM

NORBERT RADEK

Summary (click here)

Badania eksperymentalne powłok elektroiskrowych Cu-Mo i Cu-Ti modyfikowanych wiązką laserową

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


MODELING OF TRANSVERSE MOLD SHRINKAGE WITH A VARIABLE WALL THICKNESS FOR THE INJECTION MOLDED PARTS

STąCZEK, BOGUCKI, PŁASKA

Summary (click here)

Modelowanie skurczu poprzecznego wyprasek wtryskowych o różnej grubości ścianki

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


OPTICAL ELECTRIC FIELD MEASUREMENTS BASED ON NON-LINEAR PHENOMENA IN A2MX4 CRYSTALS

KAŁUŻA, SZCZEśNIAK

Summary (click here)

Pomiary optyczne pola elektrycznego oparte na zjawiskach nieliniowych w kryształach typu A2MX4

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)

Vol. 32, No. 1, 2008LOW TEMPERATURE GAS NITRIDING OF STAINLESS STEEL - TECHNOLOGICAL AND UTILITY ASPECTS

JOLANTA BARANOWSKA

Summary (click here)

Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej - aspekty użytkowe i technologiczne

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


PROBLEMS OF CONTROL OF WORKPIECE FLOW IN A FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM

ANDRZEJ JARDZIOCH

Summary (click here)

Problemy sterowania podsystemem przepływu przedmiotów w elastycznym gnieZdzie obróbkowym

Streszczenie (kliknij tutaj)

Article (PDF)


SOLUTIONIZING OF IN 519 SUPERALLOY AFTER LONG-TERM EXPOSURE

WALENTY JASIŃSKI

Summary (click here)

Przesycanie nadstopu IN 519 po długotrwałej eksploatacji

Streszczenie (kliknij tutaj)